Visitatieprogramma aangepast (Anne Driessen)

 
Visitatieprogramma aangepast (Anne Driessen)
Op 10 februari kwamen de afgevaardigden van de LHV kringbesturen met het landelijke LHV bestuur bijeen tijdens de Ledenraad in Utrecht. Er is toen vanuit verschillende kringen veel protest geuit tegen het visitatieprogramma, dat nota bene door de NHG en LHV zelf is opgesteld. Dat heeft effect gehad.

Het visitatieprogramma, waaraan alle huisartsen mee moeten doen om voor herregistratie in aanmerking te komen, is inmiddels aangepast. Het is niet meer verplicht voor álle huisartsen. Voor huisartsen die werkzaam zijn in een
geaccrediteerde huisartsenpraktijk, is meedoen met visitatie optioneel geworden. Zowel het visitatieprogramma als de praktijkaccreditatie streven het verbeteren van het functioneren in de praktijk na. Huisartsen werkzaam in geaccrediteerde praktijken mogen nu zelf kiezen of ze wel of niet meedoen. Ook Hidha’s en waarnemers kunnen afzien van visitatie, als zij voldoen aan de voorwaarden van de organisatie die de praktijk heeft geaccrediteerd.