Volop aan de bak - voorzitterscolumn

 
Volop aan de bak - voorzitterscolumn
Zilveren Kruis De besprekingen met Zilveren Kruis (ZK) zijn in volle gang. Ik mag gedurende de looptijd van de gesprekken niet te veel uit de school klappen, maar inmiddels hebben jullie al wel kunnen vernemen dat we voor S1 én S3 geïndexeerd worden. Zie het maar als verkapt vakantiegeld. Inhoudelijk wordt momenteel nagedacht over de onderwerpen ‘meer tijd voor de patiënt’, ‘persoonsgerichte zorg’, O&I en ICT. We hopen dat deze onderwerpen op de juiste wijze worden ingevuld in het nieuwe ZK-contract.

Van alles op stapel
Voor de komende jaren staat er veel op stapel in huisartsenland. De druk in de ANW-uren neemt toe, er is sprake van toenemende tekorten aan huisartsen en ondersteunend personeel, toename van (stille) substitutie, verkorting van ligtijd in ziekenhuizen, toename van het aantal ouderen … Hoe vullen we al deze thema’s op een goede manier in? Onlangs hebben we uitgebreid informatie bij u opgehaald middels Woudschoten. Over het algemeen blijven de principes van persoonlijke, continue generalistische zorg bestaan. Toch moeten we gaan nadenken over hoe deze zorg te bieden. Moet de ANW-zorg blijven ingericht als nu? Hoe pakken andere landen en regio’s dit aan en welke voorbeelden kunnen ook voor ons goed werken? Oplossingen vragen flexibiliteit én creativiteit. Ook hierin hebben we uw ideeën en input nodig. Discussieer en brainstorm daarom vooral mee op HAweb de komende tijd!

 

Bestuurders gevraagd (het is écht leuk)
Het is belangrijk dat we als huisartsen aan zet blijven en invloed blijven houden. Dat vraagt om goed bestuur. De vraag naar huisartsbestuurders is in diverse gremia al aan de orde geweest en de invulling is lastig. Mijn verzoek: denk er eens goed over na of een bestuursrol iets voor u is. Besturen is echt leuk! Je oefent invloed uit om belangrijke zaken op goede wijze te regelen, in het belang van ons allemaal.

Al aangemeld?
Tot slot attendeer ik nog graag op de bijeenkomst over praktijkovername op 5 juni en de zomer-bbq op 4 juli – inspirerende meetings, met volop kans om te netwerken. Zien we u dan?

 

Hartelijke groet,
Mark Pul, voorzitter