Vooraankondiging voorlichtingsbijeenkomst GGZ 2014

 
In 2014 gaat de organisatie van de GGZ veranderen. De zorg verschuift richting de eerste lijn: de huisartsenzorg en de nieuw te vormen generalistische basis-GGZ. De specialistische GGZ vormt straks het derde echelon, in een kleinere omvang dan de huidige 2e-lijnsGGZ. De huisarts krijgt extra geld dat hij flexibel in kan zetten voor POH-GGZ, e-health en consultatie. Hoe moet de huisarts zijn centrale rol gaan vormgeven? Wie zijn de samenwerkingspartners?

Op initiatief van de GGZ-commissie HRZ wordt er, in samenwerking met ProGez, LHV-kring en Medrie, op 26 november a.s. een voorlichtingsbijeenkomst GGZ 2014 georganiseerd.
Die avond zullen alle facetten van de veranderingen in de GGZ en de diverse mogelijkheden de revue passeren.

Meer informatie over programma, aanmelding, tijd en locatie wordt u binnenkort via de mail toegezonden.