Voortgang stichting BDH (Mark Pul)

 
Voortgang stichting BDH (Mark Pul)
Zoals eerder gemeld in de nieuwsbrieven is er een nieuwe stichting in het leven geroepen om de nascholing van, voor en ook door huisartsen te waarborgen. Hierin is Medrie vertegenwoordigd in de persoon van Dite Husselman, de WDH in de persoon van Paul Rooseboom en de LHV vertegenwoordigd in de persoon van Mark Pul. Het doel van deze nieuwe stichting Bevordering Deskundigheid Huisartsen (BDH) is om nascholingen te organiseren en te faciliteren voor de gehele huisartsenpraktijk. Kortom, nascholing voor huisarts, doktersassistente, POH en praktijkmanager.

Het komende half jaar wordt een begin gemaakt met de centralisatie van het secretariaat. Dit zal gebeuren onder de hoede van Medrie. De WDH zal een grote rol vervullen in de coördinatie van de inhoud van de nascholing. Tevens zal instellingsaccreditatie worden aangevraagd. Zo hopen we voor het gehele kringgebied, van Lelystad tot en met Hardenberg, nascholing voor huisartsen en hun personeel te kunnen blijven faciliteren en stimuleren! Het komende half jaar zal Progez hier ook een rol in spelen. Aangezien al deze organisaties nu verenigd zijn in één gebouw, hopen we hiermee dat ook samenwerking op gebied van onderwijs voor de eerste lijn zijn voortgang heeft gevonden.