Vraag van de maand: wat brengt het achterstandsfonds ons in 2019?

 
 
Met ingang van 2019 verandert de definitie van achterstandswijken. Dat betekent concreet dat voor meer patiënten een toeslag kan worden ontvangen.

Andere definitie
De andere definitie betekent vooral dat het dichtheidscriterium (inwoners per km2) niet meer wordt toegepast. Dus ook in plattelandsgebieden zal er veel vaker sprake zijn van achterstand. Dat blijkt uit de nieuwe postcodelijst, die laat zien dat de achterstandstoeslag in Groningen, Friesland en Drenthe voor veel meer patiënten kan worden gedeclareerd. Maar dat geldt ook voor onze kring.


Wie en waar?
In het gebied van de kring Zwolle/Flevo/Vechtdal waren er al achterstandsgebieden in Zwolle en Lelystad. Die zijn vanaf 2019 ook te vinden in Dronten, Elburg, Hardenberg, Kampen, de Noordoostpolder, Oldebroek, Ommen en Zwartewaterland.

Dit betekent voor u twee dingen:

  1. Voor iedere patiënt die volgens de NZa-definitie in een achterstandsgebied woont, kunt u een opslag declareren, en
  2. U kunt een beroep doen op projectgeld uit het achterstandsfonds.

Hoe kom ik aan dat geld?
De opslag op het inschrijftarief verloopt via uw HIS. Uw HIS-leverancier zorgt dat de juiste postcodes bekend zijn en dat de declaratie daarvoor wordt gedaan.
Voor het achterstandsfonds is er een procedure. Voordat we die procedure vrijgeven, wil het fonds een bijeenkomst houden voor huisartsen die ermee te maken krijgen. Zo kunnen we ook tips  uitwisselen en ideeën aan de hand doen. De beoordeling van aanvragen vindt in april 2019 plaats, het is de bedoeling de bijeenkomst in februari 2019 te organiseren.