Vraag van vandaag: hoe verhouden passantentarieven zich tot waarneemgebieden?

 
Vraag van vandaag: hoe verhouden passantentarieven zich tot waarneemgebieden?
Op het LHV-bureau komen regelmatig vragen binnen over passantentarieven in relatie tot waarneemgebieden. Wat is nu precies de samenhang tussen deze twee begrippen?

Passant of niet
Passantentarieven staan genoemd in de tariefbeschikking huisartsenzorg van de NZA. De voorwaarde voor een passantentarief is dat de patiënt niet in de vestigingsgemeente van de huisarts woont. In delen van Nederland met grote gemeenten kan dit onrechtvaardig voelen. Een voorbeeld: als u als huisarts gevestigd bent in de gemeente Hardenberg, dan mag u voor een patiënt uit Gramsbergen die niet bij u ingeschreven staat, toch geen passantentarief declareren. Ook Gramsbergen behoort namelijk tot de gemeente Hardenberg. 

Waarneemgebied
Het is van belang te weten dat waarneemgebieden niet in de regelgeving voorkomen. Over waarneemgebieden maken huisartsen onderling afspraken om met gesloten beurzen elkaars patiënten overdag te helpen in spoedgevallen. Dan wordt de rekening ingediend door de huisarts waarbij de patiënt staat ingeschreven. Deze constructie geeft geen probleem, zolang de waarneemgebieden van de betrokken huisartsen samenvallen met de gemeentegrens en die huisartsen ook in die gemeente gevestigd zijn. Is dat niet het geval, dan kan dat tot vraagtekens leiden. Een voorbeeld: als een huisarts, gevestigd in Ommen, een waarneemgebied heeft met een deel van Hardenberg, dan kan het volgende gebeuren. Hij mag overdag voor de patiënten waarvoor hij waarneemt en die uit Hardenberg komen, het passantentarief declareren. Terwijl de waarneemafspraak waarschijnlijk zal luiden dat de huisarts waar deze patiënt staat ingeschreven, in Hardenberg, alleen een gewoon consult mag declareren.

Tip
De beschreven samenhang komt voort uit wet- en regelgeving en gevolgen van gemeentelijke herindeling. Als u overlegt over de indeling van waarneemgebieden, kan het raadzaam zijn om de waarneemgebieden niet over gemeentegrenzen heen te laten lopen, maar een gemeente op te delen in waarneemgebieden.

(Auteur: Anne Driessen-Thomassen)