Vraag van vandaag: wat te doen bij eerstelijnsverblijf van een patiënt in andermans waarneemgebied?

 
Vraag van vandaag: wat te doen bij eerstelijnsverblijf van een patiënt in andermans waarneemgebied?
In de vorige nieuwsbrief gaven we een toelichting op de begrippen waarneemgebied en passantentarief. Bij waarneemgebieden speelt ook de vraag: wat te doen als een patiënt voor een kortdurend verblijf in andermans waarneemgebied wordt opgenomen?

Moet u in dat geval de patiënt uitschrijven, zodat uw collega hem of haar kan inschrijven en de zorg kan declareren? Een toelichting.
 
Huidige situatie
Het antwoord op bovenstaande vraag staat niet in de wet beschreven. Huisartsen moeten zelf bepalen wat ze hierin onderling afspreken. Dat is lastig. Want als de afspraak van onderlinge waarneming is gemaakt, geldt dat dan ook voor kortdurend verblijf? Bij de LHV zijn meerdere varianten bekend. Soms wordt afgesproken dat als de patiënt langer dan een afgesproken periode in andermans waarneemgebied verblijft, de patiënt wordt uitgeschreven bij zijn of haar eigen huisarts en wordt ingeschreven bij de collega die de zorgt levert. Maar gaat de patiënt weer naar huis, dan moet dat worden teruggedraaid. Alle uitslagen die elektronisch vanuit ziekenhuizen en laboratoria worden verstuurd, gaan naar  de huisarts waar de patiënt staat ingeschreven. Dit vraagstuk is daarom niet alleen een financieel, maar ook een communicatievraagstuk. Er is geen algemene regel als oplossing.
 
In 2017 wordt het anders
In 2017 zal het eerstelijnsverblijf onderdeel uitmaken van de zorgverzekeringswet. De subsidieregeling die nu kortdurend eerstelijnsverblijf financiert, verdwijnt. Gevolg is dat de prestatie eerstelijnsverblijf nu ook in de tariefbeschikking van de NZA is opgenomen, met een nadere toelichting. De voorwaarden waaronder declaratie mogelijk is, geven een oplossing voor het probleem dat in 2016 nog bestaat voor financiering. In de beschikking staat namelijk niet dat inschrijving op naam een voorwaarde is voor declaratie. In het geval van waarneming betekent dit concreet dat als uw patiënt in een instelling voor eerstelijnsverblijf wordt opgenomen in het waarneemgebied van uw collega, deze collega deze zorg mag declareren. U kunt dit nalezen in de tariefbeschikking 2017. De uitleg is getoetst bij de LHV in Utrecht en is ook zo gecommuniceerd op de financieringsbijeenkomsten.
 
Als u heeft afgesproken dat u als huisarts uw eigen patiënten in een eerstelijnsverblijf onder behandeling houdt, dan is bovenstaande niet van toepassing. U kunt dan de zorg voor uw patiënten in het eerstelijnsverblijf zelf declareren.

(Auteur: Anne Driessen-Thomassen)