Waarnemers versus praktijkhouders in onze regio

 
Waarnemers versus praktijkhouders in onze regio
De afgelopen jaren hebben de waarnemers in onze regio zich in zowel dagpraktijken als in de anw-diensten uitstekend ingezet. Om goede huisartsenzorg te borgen, vinden wij het als bestuur belangrijk ook de stem van de waarnemers goed door te laten klinken.

Momenteel zijn de waarnemers in de regio Zwolle vooral vertegenwoordigd door het bestuur van de Wagro in samenwerking met een bestuurslid van de LHV-kring. Hierdoor kunnen we de belangen van de waarnemers meenemen in de samenwerking met de overige zorgorganisaties in de regio.

Verder zit er een waarnemer in de regioraad, om als toehoorder het geluid van de waarnemers te laten horen. In overleg met zowel de HRZ als Medrie hebben we gezamenlijk besloten deze functie onder hoede van kringbestuurder Jaap Ronald Blom te laten uitgroeien en ook kansen voor nieuwe bestuurders te creëren in onze regio.

Daarnaast is er een nieuw overlegmoment tussen de wagro en Medrie, om te kunnen sparren over verschillende onderwerpen die zowel waarnemers als praktijkhouders aangaan.
Want hoewel er bij beide groepen logischerwijs sprake is van verschillende belangen, speelt er uiteraard ook een aanzienlijk gemeenschappelijk belang.

Op een goede samenwerking, waarbij praktijkhouders en waarnemers elkaar op een prettige, efficiënte manier aanvullen en versterken!


Portefeuillehouder: Mark Pul