Waarnemerslijst Zwolle/Flevo/Vechtdal

 
Waarnemerslijst Zwolle/Flevo/Vechtdal
De wagro Zwolle/Flevo/Vechtdal heeft een waarnemerslijst opgesteld van waarnemers die belangstelling hebben voor waarneemopdrachten overdag (zowel langdurige als kortdurende waarnemingen) en voor ANW-diensten. Lees hier hoe de waarnemerslijst werkt.

Gebruiksvoorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van de waarnemerslijst, moet je lid zijn van de LHV (en daarmee ook van de LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal). Om als waarnemer of hidha toegevoegd te kunnen worden aan de lijst, is het noodzakelijk vooraf een inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit inschrijfformulier is beschikbaar via wagrozfv@lhv.nl

Hoe werkt de waarnemerslijst?
Je stuurt je vacature, opdracht of vraag naar 
waarnemerslijstzwolle@outlook.com. Je bericht wordt dan verspreid onder de waarnemers die aangegeven hebben hier belangstelling voor te hebben.

Wat mag niet?
Je kunt bij je oproep geen voorstel doen voor het uurtarief, het is nadrukkelijk niet toegestaan om op deze e-maillijst te onderhandelen over het tarief. Om dat af te stemmen, kun je de geïnteresseerde waarnemer persoonlijk mailen, buiten de waarnemerslijst om. Ook is het vanwege de mededingingswet niet toegestaan om via deze lijst over andere concurrentiegevoelige informatie te communiceren.

Hoe blijft de waarnemerslijst actueel?
Het zal regelmatig voorkomen dat er waarnemers aan de lijst worden toegevoegd, dan wel van de lijst worden verwijderd; zo houden we de lijst actueel. Hiervan ondervind je geen hinder, omdat je je bericht altijd stuurt naar het genoemde e-mailadres.

Dus …
Wil je op de hoogte blijven van de laatste vacatures in de regio: meld je aan voor de waarnemerslijst! 

Portefeuillehouder: Jan Willem Wennemars