Wagro-café Zwolle 23 november 2022

 
Wagro Zwolle/Flevo/Vechtdal organiseert op 23 november weer een wagro-café. Deze bijeenkomst staat in het teken van 'medicijnresten uit water'.

'Medicijnresten uit water’ biedt apothekers en huisartsen inzicht in wat zij kunnen doen om de hoeveelheid medicijnresten in het oppervlaktewater terug te dringen.
De nascholing geeft informatie over de landelijke ketenaanpak en de situatie in de eigen regio omtrent medicijnresten in het water.

Inhoud
Tijdens het programma komen de volgende vragen aan de orde: · Hoe ziet de medicijnketen er uit?
· Wat werkt nu goed en wat zou goed kunnen werken?
· Tegen welke problemen loopt het waterschap of drinkwaterbedrijf aan?
· Wat kunnen apothekers en huisartsen doen om de hoeveelheid medicijnresten in water te verminderen?

Nadere informatie vindt u op de LHV website.