Wat is een Algemeen overleg (AO)

Han Mulder, voorzitter LHV-huisartsenkring Zwolle/Flevoland
 
In een algemeen overleg wordt door één Tweede Kamercommissie met ministers van gedachten gewisseld over het beleid. Dit gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van een brief van het kabinet.

Omdat zo'n algemeen overleg snel bijeen kan worden geroepen, is het een goede vorm om actuele zaken aan de orde te stellen. Van een algemeen overleg wordt een beknopt verslag gemaakt. Dat verslag kan op de plenaire agenda van de Tweede Kamer worden geplaatst, maar er mag alleen een kort debat (een zogenaamd tweeminuten debat) over plaatsvinden. Een verslag van een algemeen overleg (VAO) wordt alleen geagendeerd als een commissielid een motie wil indienen naar aanleiding van het overleg.

Han Mulder, Voorzitter Kring Zwolle-Flevoland