We gaan moderniseren. Doet u mee met MOVE?

 
We gaan moderniseren. Doet u mee met MOVE?
De LHV is een vereniging voor en van alle huisartsen. Alle leden zijn dus volwaardig en gelijkwaardig lid. Wij willen elke huisarts ondersteunen zodat hij/zij bevlogen zijn/haar werk kan doen en voldoende tijd heeft voor de patiënt. Daarnaast willen we dat alle huisartsen binnen de vereniging goed vertegenwoordigd zijn, inspraak hebben en betrokken zijn, zowel landelijk als regionaal.

Dat geldt dus ook voor de groep waarnemend huisartsen; zij vormen immers een substantieel deel van onze leden. Met het oog hierop en de constatering dat de huidige inrichting van de vereniging niet toekomstbestendig genoeg is, heeft de LHV-ledenraad de LHV opdracht gegeven om na te gaan wat nodig is om de vereniging toekomstbestendig te maken.

De projectgroep ‘Modernisering van de vereniging’ (MOVE) is hiermee aan de slag gegaan. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat de inrichting van de vereniging anders moet, en de contouren van hoe de nieuwe inrichting van de vereniging eruit moet komen te zien, zijn gereed. Omdat dit belangrijke project ons allen aangaat, vragen wij er uw aandacht voor. U bent straks ook aan zet en uw betrokkenheid bij dit proces is cruciaal.

De belangrijkste veranderingen op een rij

  • In de nieuwe structuur hebben we maar één vereniging in plaats van 23 regionale verenigingen binnen één landelijke vereniging.
  • Er is maar één ledenraad, de landelijke ledenraad.
  • Ambassadeurs komen in de plaats van kringbesturen.
  • De ambassadeurs stemmen in de landelijke ledenraad namens de regio’s (tot zover is dit vergelijkbaar met de huidige situatie). Nieuw is dat ook individuele leden hun stem in de landelijke ledenraad mogen uitbrengen.
  • De samenwerking en afstemming tussen de LHV-ambassadeur en de regionale huisartsenorganisaties wordt nog belangrijker en intensiever.
  • Belangrijke aandachtspunt is de positie van de waarnemers en hidha’s. In de nieuwe structuur wordt ervan uitgegaan dat waarnemers en hidha’s een gelijkwaardige positie en stemrecht hebben in de verschillende regionale huisartsenorganisaties zoals coöperaties en zorggroepen. Dit is helaas nog niet gerealiseerd in alle regio’s

Hoe nu verder?
In maart 2021 besluit de landelijke ledenraad of we MOVE gaan implementeren. Het kringbestuur gaat voor die tijd, maar zeker ook na de besluitvorming, met u in gesprek over wat MOVE voor onze kring betekent (bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag wie namens onze regio ambassadeur kan worden). Hebt u zich nog niet verdiept in MOVE, dan willen we u bij deze oproepen om dat alsnog te doen.

Meer informatie over MOVE vindt u hier: LHV-ledenplein - Startpagina - HAweb

Portefeuillehouder: Mark Pul