Werkdruk ANW te lijf met patiëntencampagne

 
Werkdruk ANW te lijf met patiëntencampagne
Om patiënten en hun familie bewuster te maken van wanneer je wel naar de huisartsenpost gaat en wanneer niet, hebben de LHV, InEen en VPH een campagne ontwikkeld. Er zijn 4 animaties beschikbaar die u hiervoor op uw wachtkamerscherm kunt tonen.

De animaties zijn op veler verzoek ontwikkeld voor voorlichting in de wachtkamer. U kunt de animaties op de schermen in uw wachtkamer laten zien. Patiënten en hun familie worden op een vriendelijke manier met herkenbare situaties aan het denken gezet over welke hulpvragen waar thuis horen.

Stijgende werkdruk

Het onderwerp ‘werkdruk in de ANW’ staat nog steeds hoog op de agenda van huisartsen, bestuurders van posten en ondersteunend personeel. Sinds 2016 luiden SEH’s en huisartsenposten de noodklok over de stijgende werkdruk.

Landelijke koepels en regionale partijen zoeken continu naar oplossingen. De LHV, InEen en VPH werken samen aan een website met praktijkvoorbeelden en het helpen opzetten van pilots. Ook wordt nagedacht over stelselwijzigingen in de acute zorg en is deze publiekscampagne ontwikkeld.

De animaties voor uw wachtkamerscherm downloadt u via www.eerstehulpbijoverbelasting.nl