WKKGZ: tips na een half jaar

 
WKKGZ: tips na een half jaar
Op 1 januari 2017 is de WKKGZ volledig in werking getreden. We nemen aan dat u heeft gezorgd voor aansluiting bij een klachtenregeling en kunt beschikken over een klachtenfunctionaris.

De LHV en Ineen hebben hiervoor de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijn (SKGE) in het leven geroepen. Negentig procent van de huisartsen heeft zich hier al bij aangesloten. Een half jaar na de inwerkingtreding van de WKKGZ zijn er nog twee zaken die we graag met u delen.

De SKHNN, de stichting die tot en met 2016 de klachtenregeling uitvoerde, verdwijnt. Klachten die in 2016 zijn ingediend, worden nog afgehandeld. Zodra deze klachtenafhandeling gereed is, zal de stichting ophouden te bestaan. We hebben gemerkt dat nog vele praktijken op hun website een verwijzing naar de SKHNN hebben staan. Dat is echt niet nodig want vanaf 1 januari 2017 kunt u hier niet meer terecht met nieuwe zaken. Dit geldt ook voor uw patiënten. Als u dus de SKHNN nog vermeldt op uw website, dan adviseren wij om deze verwijzing zo spoedig mogelijk te verwijderen en te verwijzen naar de huidige regeling en functionaris.

Verder willen we u ook wijzen op het verzoek om een klacht met mogelijke claim vroegtijdig te melden bij uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. De reden hiervoor is dat deze verzekeraars vroegtijdig willen weten of er een claim kan worden toegekend die niet onder de verzekering valt. Door vroegtijdig met hen in contact te treden als een klacht tot een claim lijkt te leiden, kunnen zij tijdig ingrijpen.
Een nadere toelichting kunt u lezen op de LHV-website.