Woonzorgvoorziening en huisartsenzorg

 
Woonzorgvoorziening en huisartsenzorg
Onlangs bleek dat op veel plaatsen in de kring het vraagstuk speelt of huisartsen in woonzorginstellingen de zorg willen leveren bij mensen met een ZZP-indicatie van 4 of hoger. Voordat u hierin een beslissing neemt, is het goed een aantal zaken zorgvuldig af te wegen. De belangrijkste zaken zetten wij hieronder voor u op een rij.

De eerste vraag die vaak gesteld wordt, is: ben ik verplicht deze zorg te leveren? Nee, dat bent u niet.
Als de algemeen medische zorg voor cliënten in een woonzorgvoorziening meebrengt dat de zorgverlening de grenzen van de organisatie of deskundigheid van de huisarts overschrijdt, kan dit van de huisarts niet worden gevraagd. De zorg aan deze doelgroepen kan namelijk niet meer gezien worden als ‘basisaanbod’. Het is de huisarts zelf die de grenzen bepaalt. Dat kan niemand anders doen, omdat zorgverlening de individuele verantwoordelijkheid is van de huisarts, die daarop ook,  bijvoorbeeld tuchtrechtelijk, aangesproken kan worden.

De daarop volgende vraag is dan: in welke gevallen mag ik weigeren de gevraagde zorg te leveren?  De grenzen van de huisarts(-enzorg) worden bepaald door de capaciteit, organisatorische belemmeringen en deskundigheid van de huisarts. Zorg aan mensen met een ZZP-indicatie behoort tot aanvullend aanbod en vraagt meer dan het basisaanbod; het vraagt dus ook extra deskundigheid van de huisarts.

Er zijn dus redenen die maken dat u onderbouwd kunt weigeren om deze zorg op u te nemen. De verwoording van redenen leest u bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 van de KNMG Richtlijn inzake het niet aangaan van een behandelovereenkomst. Ook op de LHV-site vindt u voldoende informatie, ook als u besluit wél zorg te leveren, zodat u eerst de randvoorwaarden kunt definiëren alvorens u aan de zorgverlening begint. Bedenk dan ook dat u de ANW erbij moet betrekken.

Als u in een situatie komt waarbij er druk op u wordt uitgeoefend om toch zorg te leveren, dan kunt u contact opnemen met het LHV-bureau in Zwolle (huisartsenkringzfv@lhv.nl), dat u dan samen met de jurist van het landelijk bureau terzijde zal staan.

Portefeuillehouder: Mark Pul