Zilveren Kruis bericht huisartsen over betekenis herziening samenloopcontrole AWBZ 2013-2014

 
Zilveren Kruis bericht huisartsen over betekenis herziening samenloopcontrole AWBZ 2013-2014
Eerder informeerden wij u over het besluit van Zilveren Kruis om de samenloopcontrole AWBZ 2013-2014 te herzien. Zilveren Kruis besloot hiertoe na overleg met de LHV. In de week van 7 maart heeft Zilveren Kruis alle huisartsen die eerder een verzoek om terugvordering ontvingen, bericht over de betekenis van de herziening. Heeft u een verzoek ontvangen om verder het gesprek aan te gaan?

Wij nodigen u nadrukkelijk uit contact op te nemen met ons, zodat wij u bij kunnen staan in aanloop naar het gesprek met Zilveren Kruis.

Eerdere bericht ‘Zilveren Kruis herziet samenloopcontrole AWBZ’

Uit dit bericht
 “De samenloopcontrole is op vier punten herzien:

  1. Alle terugvorderingen op consulten, visites en M&I-verrichtingen vervallen.
  2. Een totaal bedrag aan declaraties onder de € 2.000 aan inschrijftarieven en modules, waarbij sprake is van samenloop, wordt buiten beschouwing gelaten.
  3. Er blijven een aantal huisartsen over die opvallend veel zorg gedeclareerd hebben. Zilveren Kruis gaat met hen en, waar mogelijk, de betreffende AWBZ-instellingen in gesprek zodat duidelijk wordt wat er aan de hand is. Daarna kan bepaald worden of (een deel van) de samenloop teruggevorderd wordt.
  4. Huisartsen die de vordering al betaald hebben en bij wie sprake is van minder dan € 2000,- aan inschrijftarieven en modules, krijgen hun geld terug.”