Zilveren Kruis: compensatie schokeffect

 
De meeste huisartsen hebben inmiddels inzicht in de omzetcijfers van 2015. In vergelijking met 2014 zal een aantal collega's opgevallen zijn dat er een significante omzetdaling heeft plaatsgevonden. Zilveren Kruis heeft o.a. op haar website aangegeven hier op een aantal manieren voor te willen compenseren. Bijvoorbeeld het terugdraaien van de oorspronkelijke bedragen van een aantal M&I verrichtingen en voor diegene die niet 3 jaar hebben kunnen profiteren van de toenmalige "plus-module". Deze compensatie zal uitbetaald worden via het verhogen via de module: Doelmatig Voorschrijven.

Voor de huisartsen die zich met deze maatregelen niet voldoende gecompenseerd voelen bestaat er nog een mogelijkheid. U kunt voor 15 mei een email sturen naar de afdeling zorginkoop van Zilveren Kruis, waarin u kort aangeeft, dat u een significante omzetdaling kunt aantonen. Zilveren Kruis heeft aangeven individuele gevallen met de betreffende huisarts(en) te willen bekijken en open te staan voor verdere compensatie.