Zilveren Kruis: nieuwe ronde, nieuwe kansen

 
Zilveren Kruis: nieuwe ronde, nieuwe kansen
Onlangs is er overleg geweest tussen Zilveren Kruis en het LHV overlegteam 7 Zilveren Kruis Kringen. Na de contractering van 2019 proberen we nieuwe wegen in te slaan. De stand van zaken.

Het eerste overleg vond plaats op 7 maart. De contractering voor 2019 werd besproken en de pijnpunten kwamen duidelijk naar voren. Het was een open gesprek waarin zonder terughoudendheid werd gesproken en ook werd geluisterd naar elkaar.

In het overleg is stilgestaan bij de vraag hoe we verdergaan met elkaar en het hoofdlijnenakkoord. Zilveren Kruis heeft aangegeven dat de tijd tot 1 april, de datum waarop zij hun zorginkoopbeleid moeten publiceren, kort is. Zij hebben het voorstel gedaan het beleid vanaf 1 april tot aan de zomer gezamenlijk in verschillende sessies uit te werken. Daarbij gaf Zilveren Kruis ook aan dat zij met meer partijen dan alleen de huisartsen om tafel zitten.

Wij zijn op dit aanbod ingegaan. Het geeft de mogelijkheid om aan te geven wat wenselijk is en wat totaal niet, en wat voor huisartsen een begaanbare weg zou zijn. Op dit moment zijn er sessies voorzien op 1 april, 15 april en 20 mei. Het is een nieuwe aanpak en we houden u op de hoogte van wat dit ons brengt.


Portefeuillehouder: Mark Pul