Zomer-bbq met starters-stoppersbijeenkomst gecanceld

 
Zomer-bbq met starters-stoppersbijeenkomst gecanceld
Het is niet anders: door de coronaproblematiek zijn we helaas genoodzaakt de zomer-bbq met starters-stoppersbijenkomst op 25 juni a.s. te cancelen. Ontzettend jammer, want de bijeenkomst heeft zich de afgelopen jaren bewezen als nuttig én gezellig netwerkevenement aan de Milligerplas in Zwolle. We denken erover na hoe we de starters-stoppersbijeenkomst op een later moment invulling kunnen geven.