Zorgen over huisvesting, ook in onze regio

 
Zorgen over huisvesting, ook in onze regio
Onlangs publiceerde de LHV de landelijke resultaten van het onderzoek naar toekomstbestendige huisvesting.

Uit dit onderzoek blijkt dat 77% van de huisartsen nadelen ervaart als het gaat om de huisvesting van hun praktijk. Een gezamenlijke aanpak met gemeenten is nodig om te voorkomen dat de huisvestingsproblemen op termijn leiden tot een nog groter tekort aan huisartsen en praktijkmedewerkers en zelfs tot het verdwijnen van huisartsenpraktijken.

Regionale uitkomsten onderzoek
Ook in de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal spelen de problemen rondom huisvesting, blijkt uit de regionale resultaten van het onderzoek. De belangrijkste conclusies zijn:

 • Een derde van de huisartsen in ons werkgebied is ontevreden over de huisvesting, vooral vanwege het gebrek aan ruimte (aantal kamers in de praktijk) en de mate van duurzaamheid van het pand.
 • 36% van de praktijkhouders heeft (zeer) grote behoefte om een ander pand te betrekken of de eigen praktijk uit te breiden of te verbouwen.
 • Ruim de helft van de huisartsen in onze regio loopt qua ruimte in de praktijk tegen grenzen aan. 31% geeft aan dat de situatie in de praktijk alleen nog werkbaar is doordat ze creatief zijn met tijdelijke oplossingen.
 • Ruimtegebrek leidt in een derde van de gevallen tot het niet kunnen aannemen van medewerkers en/of nieuwe patiënten.

Klik hier voor de factsheet van de uitkomsten van het regionale onderzoek in Zwolle/Flevo/Vechtdal.

Inspreken bij uw gemeente
Naast een gezamenlijke landelijke aanpak is het noodzakelijk dat gemeenten in Nederland het huisvestingsvraagstuk hoog op de agenda zetten. Ook van uw gemeente is een actieve rol nodig als het gaat om concrete oplossingen om de huisarts in een wijk of bepaald gebied te behouden.

Daarom roepen we u op om gebruik te maken van het inspreekrecht bij de gemeente. Zo kan de problematiek worden geagendeerd en kan er een oproep worden gedaan om samen te werken en oplossingen te verkennen. Om u hierbij te ondersteunen, hebben we voorbeeldmateriaal opgesteld dat u voor uw eigen gemeente kunt gebruiken. 

Hoe werkt het concreet?

 1. Een verzoek om in te spreken bij de gemeente doet u door een brief te sturen naar de griffie. De contactgegevens en de procedure staan op iedere gemeentewebsite. Een voorbeeldbrief en een korte handleiding met tips vindt u in onze HAweb groep Zwolle-Flevo-Vechtdal, of kunt u opvragen via huisartsenkringzfv@lhv.nl.
 2. Wanneer uw verzoek is geaccepteerd en een datum voor inspreken bekend is, kunt u uw boodschap fysiek of online (afhankelijk van de gehanteerde maatregelen) overbrengen. Vaak krijgt u hiervoor een aantal minuten de tijd. Een voorbeeld van een spreektekst die u naar wens kunt personaliseren en voorzien van regionale gegevens, vindt u in onze HAweb groep Zwolle-Flevo-Vechtdal of kunt u opvragen via huisartsenkringzfv@lhv.nl.
 3. Als u besluit in te spreken, wilt u ons dat dan laten weten via huisartsenkringzfv@lhv.nl? We ontvangen daarbij graag de volgende gegevens:
  - Uw naam en waar u gevestigd en/of werkzaam bent als huisarts;
  - Uw contactgegevens (e-mail en telefoonnummer);
  - De gemeente waar u inspreekt;
  - De datum en het tijdstip van inspreken.

Alvast hartelijk dank!

Mark Pul