Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
22 sep 2011
Achmea, huisarts en ouderenzorg – waar staan we
Bij Achmea lijkt de kogel door de kerk: er komt vrijwel zeker een module kwetsbare ouderen in het contract 2012. De veldtoets betreffende de concept module is in gang. Wie voornemens is om met zijn... Lees meer
19 dec 2011
Het door Achmea aangeboden huisartsencontract 2012
Eerder hebben wij u bericht dat wij over de inhoud van het huisartsencontract 2012 - op een enkel punt na - met Achmea (en Agis) geen overleg hebben gevoerd. Achmea lichtte ons onlangs toe hoe het... Lees meer
21 feb 2012
Verwarring in de LHV Ledenraad: Verzekeraars verantwoordelijk voor overschrijding?
En niemand die nog weet hoe het verder moet. Gaat de minister de overschrijding van het Budgettair Kader Huisartsenzorg 2011 door een nieuwe korting opnieuw terughalen bij de huisarts? Kunnen we... Lees meer
05 mrt 2012
Achmea volgt de seniorenmodule van Menzis niet
Van verschillende leden hebben wij vernomen dat Achmea (als zorgverzekeraar) de seniorenmodule van Menzis niet toekent en daarmee de preferente zorgverzekeraar Menzis niet volgt.
08 jul 2013
Achmea brief aan huisartsen over module POH S 2013
Onlangs heeft u van Achmea een brief ontvangen waarin Achmea uw jaartarief voor de module POH Somatiek 2013. In de brief geeft Achmea aan welk tarief u kunt declareren met ingang van 1 juli 2013 en... Lees meer
10 sep 2013
Betalingsbeleid Achmea: tot (on)genoegen? (Han Mulder)
Late uitbetalingen kunnen de oorzaken zijn van liquiditeitsproblemen, zeker bij de kleinere huisartsenpraktijken. Dergelijke problemen horen niet bij een professionele en zakelijke verstandhouding.
15 okt 2013
Contracten huisartsenzorg Achmea cs. 2014 (Han Mulder)
Het huisartsencontract is een overeenkomst tussen u en uw zorgverzekeraar over welke prestaties u onder welke voorwaarden en tegen welke tarieven mag declareren. Indien er géén, door beide partijen... Lees meer
03 mrt 2014
Declaratiecode Achmea verrichting Polyfarmacie (13049)
Ons bereiken vragen over het kunnen declareren van polyfarmacie. Deze M... Lees meer
07 apr 2014
Onterechte klachten over eigen risico (Edward Knol)
Vanuit de klachtencommissie Noord-Nederland hebben wij het signaal ontvangen dat zij de laatste periode meerdere klachten heeft ontvangen van patiënten over het eigen risico. Huisartsen zouden de... Lees meer
  • Vorige