Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
12 mrt 2007
Ontwikkelingen Achmea m.b.t. verlaging tarief kleine chirurgie
Graag melden wij u, wat betreft de ontwikkelingen Achmea tariefsverlaging kleine chirurgie, het volgende.
09 feb 2009
Statines
Vele leden werden onverwacht geconfronteerd met extra werk voor het afgeven van medische verklaringen voor statines. Diverse leden hebben de kring gevraagd hoe hier mee om te gaan. Omdat het een... Lees meer
09 feb 2009
Apothekers geven statines mee op basis van gewoon recept
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Pharmacie (KNMP) heeft 26 januari jl. onderstaand bericht naar alle apothekers gestuurd. Hieruit blijkt dat uw patiënt, ook zonder een extra medische... Lees meer
09 feb 2009
Huisartsen stoppen met afgeven verklaring statines
De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) adviseert haar leden om per direct te stoppen met het afgeven van een extra medische verklaring voor de duurdere statines. Afgelopen dinsdag heeft de LHV... Lees meer
07 mei 2009
Kort verslag Ledenvergadering Zwolle/Flevoland 16 april 2009
In deze vergadering is afscheid genomen van Arie de Lange, aftredend penningmeester, en zijn 2 nieuwe bestuursleden voor de huisartsenkring Zwolle/Flevoland benoemd: Loes Bruintjes-Kolleman als... Lees meer
14 jul 2009
Achmea: vereiste scores DGV-indicatoren naar beneden bijgesteld
De vaststelling van de vereiste scores voor de prescriptiemodule 2008 werd direct afgeleid van de referentiewaarden voor de indicatoren, opgesteld door DGV. Om haalbaarheid van de indicatoren te... Lees meer
14 jul 2009
Kringbestuur praat met Raad van Toezicht SDH
Kortgeleden hebben Bas Noordzij en Han Mulder namens de kring een gesprek gehad met de Raad van Toezicht (RvT) van de SDH. Inzet van dit gesprek was om de nieuwe bestuursstructuur, die nu ongeveer 2... Lees meer
14 jul 2009
14 jul 2009
Missie-visiebijeenkomst kringbestuur Zwolle/Flevoland
De samenstelling van het bestuur is de afgelopen maanden sterk gewijzigd door de toetreding van drie nieuwe bestuursleden, te weten Loes Bruintjes (voorzitter), Edward Knol (algemeen bestuurslid) en... Lees meer
14 jul 2009
  • Vorige