Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
01 apr 2021
‘What if’-noodscenario COVID-19
Op dit moment bereidt de huisartsenzorg zich regionaal met de gehele zorgsector voor op een ‘what if’-noodscenario met betrekking tot COVID-19. Binnen de ROAZ-regio zijn de regionale plannen... Lees meer
03 aug 2009
Zwols Manifest en Regionaal commentaar op onderhandelingsresultaat
In huisartsenland lopen de meningen sterk uiteen of het voorlopig onderhandelingsresultaat tussen de LHV en minister Klink de huisarts bedreigt dan wel kansen biedt. Hierbij heeft het kringbestuur... Lees meer
07 jun 2017
Zorgvernieuwing Flevoland/Vechtdal/Zwolle in 2017
In 2016 zijn Zilveren Kruis, HCF, Charis, HRZ en LHV kring met elkaar van start gegaan om invulling te geven aan zorgvernieuwing in de regio.
19 dec 2010
Zorgkompas: Hardenberg voorbeeldregio
Zorgkompas, een matrix voor een digitale sociale kaart van de eerstelijnszorg die door twee Amsterdamse huisartsen is ontwikkeld, gaat volgens plan nu door ProGez uitgerold worden in haar werkgebied... Lees meer
17 feb 2011
Zorgkaartnederland.nl
BSL, Consument en de zorg, NPCF en Zilveren Kruis Achmea zijn een website gestart waarop patiënten hun mening kunnen geven over hun ervaring met zorgverleners: zorgkaartnederland.nl. Doel:... Lees meer
18 mrt 2021
Zorgen over voorgenomen inkoopbeleid 2022-2023 Zilveren Kruis
Vrijdag 12 maart jl. heeft Zilveren Kruis een nieuwsbrief huisartsenzorg gestuurd met als item: ‘Onze beleidsvoornemens voor de huisartsenzorg zijn getoetst’. Dat bericht willen LHV en InEen graag... Lees meer
30 mrt 2022
Zorgen over huisvesting, ook in onze regio
Onlangs publiceerde de LHV de landelijke resultaten van het onderzoek naar toekomstbestendige huisvesting.
11 mei 2020
Zomer-bbq met starters-stoppersbijeenkomst gecanceld
Het is niet anders: door de coronaproblematiek zijn we helaas genoodzaakt de zomer-bbq met starters-stoppersbijenkomst op 25 juni a.s. te cancelen. Ontzettend jammer, want de bijeenkomst heeft zich... Lees meer
23 dec 2021
Zilveren Kruis: uitkomst ledenraadpleging inkoopbeleid 2022-2023 en belangrijke informatie module samenwerking rondom kwetsbare ouderen
Wij willen jullie enorm bedanken voor jullie massale reactie op onze oproep om de ledenraadpleging over het inkoopbeleid 2022-2023 van Zilveren Kruis (ZK) in te vullen. Circa 800 huisartsen hebben... Lees meer
03 apr 2019
Zilveren Kruis: nieuwe ronde, nieuwe kansen
Onlangs is er overleg geweest tussen Zilveren Kruis en het LHV overlegteam 7 Zilveren Kruis Kringen. Na de contractering van 2019 proberen we nieuwe wegen in te slaan. De stand van zaken.
  • Vorige