Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
07 jun 2017
Zorgvernieuwing Flevoland/Vechtdal/Zwolle in 2017
In 2016 zijn Zilveren Kruis, HCF, Charis, HRZ en LHV kring met elkaar van start gegaan om invulling te geven aan zorgvernieuwing in de regio.
18 mrt 2021
Zorgen over voorgenomen inkoopbeleid 2022-2023 Zilveren Kruis
Vrijdag 12 maart jl. heeft Zilveren Kruis een nieuwsbrief huisartsenzorg gestuurd met als item: ‘Onze beleidsvoornemens voor de huisartsenzorg zijn getoetst’. Dat bericht willen LHV en InEen graag... Lees meer
23 dec 2021
Zilveren Kruis: uitkomst ledenraadpleging inkoopbeleid 2022-2023 en belangrijke informatie module samenwerking rondom kwetsbare ouderen
Wij willen jullie enorm bedanken voor jullie massale reactie op onze oproep om de ledenraadpleging over het inkoopbeleid 2022-2023 van Zilveren Kruis (ZK) in te vullen. Circa 800 huisartsen hebben... Lees meer
03 apr 2019
Zilveren Kruis: nieuwe ronde, nieuwe kansen
Onlangs is er overleg geweest tussen Zilveren Kruis en het LHV overlegteam 7 Zilveren Kruis Kringen. Na de contractering van 2019 proberen we nieuwe wegen in te slaan. De stand van zaken.
26 apr 2016
Zilveren Kruis: compensatie schokeffect
De meeste huisartsen hebben inmiddels inzicht in de omzetcijfers van 2015. In vergelijking met 2014 zal een aantal collega's opgevallen zijn dat er een significante omzetdaling heeft plaatsgevonden... Lees meer
26 sep 2017
Zilveren Kruis investeert onvoldoende in de versterking van de huisartsenzorg in 2018
Zilveren Kruis kiest ervoor om in 2018 niet te investeren in de versterking van de huisartsenzorg via S3. Dat concluderen zeven LHV huisartsenkringen in het werkgebied van Zilveren Kruis na... Lees meer
22 mrt 2016
Zilveren Kruis bericht huisartsen over betekenis herziening samenloopcontrole AWBZ 2013-2014
Eerder informeerden wij u over het besluit van Zilveren Kruis om de samenloopcontrole AWBZ 2013-2014 te herzien. Zilveren Kruis besloot hiertoe na overleg met de LHV. In de week van 7 maart heeft... Lees meer
01 nov 2016
Vraag van vandaag: hoe verhouden passantentarieven zich tot waarneemgebieden?
Op het LHV-bureau komen regelmatig vragen binnen over passantentarieven in relatie tot waarneemgebieden. Wat is nu precies de samenhang tussen deze twee begrippen?
21 feb 2012
Verwarring in de LHV Ledenraad: Verzekeraars verantwoordelijk voor overschrijding?
En niemand die nog weet hoe het verder moet. Gaat de minister de overschrijding van het Budgettair Kader Huisartsenzorg 2011 door een nieuwe korting opnieuw terughalen bij de huisarts? Kunnen we... Lees meer
18 okt 2018
Verruiming indieningstermijn zorgvernieuwingsprojecten tot 1 november
Op donderdag 27 september is de Regiotafel (HCF, Charis, HRZ, LHV en Zilveren Kruis) bijeen geweest. Naar aanleiding van dit overleg kunnen wij u meedelen dat de termijn voor het indienen van... Lees meer
  • Vorige