Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
22 sep 2016
Vraag van vandaag: wat zijn de financiële voordelen van LHV-lidmaatschap?
Gratis diensten en abonnementen, aantrekkelijke kortingen op bijvoorbeeld nascholing, verzekeringen en bouwadvies – haalt u alles uit uw lidmaatschap? Hieronder de financiële voordelen op een rij.
24 nov 2016
Vraag van vandaag: wat te doen bij eerstelijnsverblijf van een patiënt in andermans waarneemgebied?
In de vorige nieuwsbrief gaven we een toelichting op de begrippen waarneemgebied en passantentarief. Bij waarneemgebieden speelt ook de vraag: wat te doen als een patiënt voor een kortdurend verblijf... Lees meer
13 jul 2016
Vraag van vandaag: waar ligt de grens tussen jeugdwet en zorgverzekeringswet?
Bij het onderwerp POH-GGZ Jeugd komt regelmatig de volgende vraag naar voren: waar ligt de grens tussen zorg die onder de zorgverzekeringwet (zvw) valt en waar begint de zorg die vanuit de jeugdwet,... Lees meer
01 nov 2016
Vraag van vandaag: hoe verhouden passantentarieven zich tot waarneemgebieden?
Op het LHV-bureau komen regelmatig vragen binnen over passantentarieven in relatie tot waarneemgebieden. Wat is nu precies de samenhang tussen deze twee begrippen?
01 sep 2015
Vraag aan Ella Kalsbeek?
Hebt u een vraag voor Ella, wij ontmoeten haar op 10 september?
19 dec 2012
Voorzitterskolom: Lsp en meer
De afgelopen periode hebben zich weer een paar bijzondere ontwikkelingen voorgedaan. Meest in het oog springend was natuurlijk het LSP/Opt-in gebeuren. Een continuing story. Dit inmiddels enkele... Lees meer
01 jul 2014
Voortgang stichting BDH (Mark Pul)
Zoals eerder gemeld in de nieuwsbrieven is er een nieuwe stichting in het leven geroepen om de nascholing van, voor en ook door huisartsen te waarborgen. Hierin is Medrie vertegenwoordigd in de... Lees meer
04 feb 2010
Voortgang missie/visie en communicatieplan
Momenteel wordt door de bestuursleden de laatste hand gelegd aan het verwoorden van de missie/visie en het communicatieplan voor de kring. Een aantal leden en externe partijen is gevraagd de... Lees meer
28 okt 2014
Voorstellen Lenneke van Montfort
Vanaf het najaar van 2014 mag ik deelnemen aan het Kringbestuur Zwolle/Flevo/Vechtdal waar ik hoop Flevoland goed te kunnen vertegenwoordigen bij de LHV. Dat werkt twee kanten op want ik wil ook dat... Lees meer
28 okt 2013
Vooraankondiging voorlichtingsbijeenkomst GGZ 2014
In 2014 gaat de organisatie van de GGZ veranderen. De zorg verschuift richting de eerste lijn: de huisartsenzorg en de nieuw te vormen generalistische basis-GGZ. De specialistische GGZ vormt straks... Lees meer