Declaratie uurgesprek Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe

 
Hier kunt u een uurgesprek declareren. Alleen huisartsen, physician assistants en praktijkondersteuners uit kring Zwolle/Flevo/Vechtdal met patiënten in hun praktijk wonend op een erkende achterstandspostcode, mogen een declaratie indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe via huisartsenkringzfv@lhv.nl.
Of een ander kenmerk waardoor u de patiënt later kunt herkennen.