Dossiers

 

Mentor-Menteeprogramma

Het mentor-menteeprogramma gaat uit van het principe voor huisartsen door huisartsen. Een ervaren huisarts (mentor) wordt vrijwillig een tijd (max. 9 maanden, frequentie max. 1 keer per 6 weken) gekoppeld aan een minder ervaren huisarts (mentee). Op deze manier kunnen zowel professionele vaardigheden (wel/geen eigen praktijk? hoe ben ik als werkgever en collega? etc.) als persoonlijke vaardigheden (waar wil ik over vijf jaar zijn? wel/geen bestuursfunctie? etc.) met elkaar worden gedeeld. Dit met als doel om van elkaar te leren.
Achterstandsfonds

Achterstandsfonds

LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal helpt u graag op weg om een goede toegankelijkheid van de patiëntenzorg in achterstandssituaties te bieden.
HaROP

HaROP

In dit dossier vindt u informatie over het Huisartsen RampenOpvangplan in de Kring ZwolleFlevoVechtdal
Eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf

Vanaf januari 2017 valt het Eerstelijnsverblijf (verder ELV) onder de zorgverzekeringswet. Sinds 2017 wordt er gewerkt aan regionale inbelpunten ten behoeve van de huisartsen en transferverpleegkundigen. De rijksoverheid heeft bepaald dat dit per april 2018 geregeld moeten zijn. Het is de bedoeling dat deze aanmeldpunten 7 *24 bereikbaar zijn. Wat is de stand van zaken in de kring Zwolle/Flevo/Vechtdal?
Risicovolle voorbehouden handelingen

Risicovolle voorbehouden handelingen

De kring heeft namens haar leden de raamovereenkomst voorbehouden handelingen ter ondertekening aangeboden aan de VVT-instellingen in Zwolle/Flevo/Vechtdal.
Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars

Op deze pagina treft u informatie aan over Zilveren Kruis.
Ouderenzorg

Ouderenzorg

Commissie Ouderenzorg De huisartsenkring Zwolle/Flevoland heeft in samenwerking met de huisartsenkring Drenthe een interregionale commissie ouderenzorg in het leven geroepen. De commissie voert allerlei opdrachten en taken uit in opdracht van de kringen
Nascholing/kwaliteit

Nascholing/kwaliteit

Het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden is door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) opgericht om registers voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden in het leven te roepen.
Jeugdzorg

Jeugdzorg

Als huisarts speelt u een belangrijke rol in de zorg voor kinderen en jongeren. In veel gevallen bent u het eerste aanspreekpunt voor kinderen én ouders bij zowel somatische en psychische klachten, gedragsproblemen en opvoedingsproblematiek. Op deze pagina leest u over de jeugdzorg in de huisartsenpraktijk.
Acute zorg

Acute zorg

Acute zorg is een essentieel onderdeel van de huisartsenzorg. Zowel overdag als 's avonds, 's nachts en in het weekend. Onder goede randvoorwaarden, willen we de regie en verantwoordelijkheid blijven nemen voor de acute zorg die wij bieden. Acute zorg geleverd door huisartsen brengt minder extra diagnostiek en kosten met zich mee dan wanneer dezelfde zorgvragen in het ziekenhuis worden behandeld.
  • Vorige