Dossiers

 
Opvolging Huisartsenzorg

Opvolging Huisartsenzorg

Het huisartsentekort wordt steeds nijpender. Ook in de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal zijn de gevolgen inmiddels merkbaar. Oorzaken en mogelijke oplossingen verschillen per regio.
Achterstandsfonds

Achterstandsfonds

Huisartsenpraktijken in achterstandswijken hebben te maken met een complexe zorgvraag en een hoge werklast. Om te voorkomen dat de beschikbaarheid van de huisartsenzorg in achterstandswijken in gevaar zou komen, zijn in 1997 de achterstandsfondsen opgericht.
Mentor-menteeprogramma

Mentor-menteeprogramma

De kring heeft begin 2021 opnieuw het mentor-menteeprogramma aan haar leden aangeboden. In dit programma loopt een (ervaren) huisarts, de mentor, vrijwillig een tijd op met een jongere huisarts, de mentee. Op deze manier kunnen op een laagdrempelige en in een gemoedelijke sfeer zowel persoonlijke als professionele vaardigheden met elkaar worden gedeeld.
Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen

Als huisarts bent u wettelijk bevoegd om alle voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren. Onder strikte voorwaarden mag u andere zorgverleners opdracht geven voorbehouden handelingen te verrichten. De kring heeft namens haar leden de raamovereenkomst voorbehouden handelingen ter ondertekening aangeboden aan de VVT-instellingen in Zwolle/Flevo/Vechtdal.
HaROP

HaROP

Het Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP) heeft als doel de huisartsenzorg te borgen als de hagro of huisartsenpost de zorg mogelijk niet kan bieden. Hieronder vindt u meer informatie over het HaROP in kring Zwolle/Flevo/Vechtdal.
Acute zorg

Acute zorg

Acute zorg is een essentieel onderdeel van de huisartsenzorg. Zowel overdag als 's avonds, 's nachts en in het weekend. Onder goede randvoorwaarden, willen we de regie en verantwoordelijkheid blijven nemen voor de acute zorg die wij bieden. Acute zorg geleverd door huisartsen brengt minder extra diagnostiek en kosten met zich mee dan wanneer dezelfde zorgvragen in het ziekenhuis worden behandeld.
OPEN: Online inzage in het patiëntendossier

OPEN: Online inzage in het patiëntendossier

Per juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens.
ICT

ICT

In de rechter kolom worden nieuwsberichten en vorderingen op het gebied van ICT, EPD en LSP verzameld.
Ouderenzorg

Ouderenzorg

De voorspellingen zijn helder: in de komende jaren zal de vergrijzing hand over hand toenemen en de meeste ouderen zullen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Als huisartsen krijgen we hier volop mee te maken. Recentelijk nog met de introductie van het Eerstelijns Verblijf (ELV). Het kringbestuur helpt u door de bomen het bos te zien. We zullen u via onze nieuwsbrieven op de hoogte houden.
Financiering

Financiering

Als huisarts wil je je bezighouden met zorg voor je patiënten en is goede financiering zoiets als gas, water en licht. Het is er altijd. Maar je ontkomt er niet aan om enig inzicht te hebben in de methode van financiering. Het LHV-kringbestuur heeft geprobeerd een en ander helder op een rijtje te zetten.
  • Vorige