Dossiers

 
Ouderenzorg

Ouderenzorg

De voorspellingen zijn helder: in de komende jaren zal de vergrijzing hand over hand toenemen en de meeste ouderen zullen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Als huisartsen krijgen we hier volop mee te maken. Recentelijk nog met de introductie van het Eerstelijns Verblijf (ELV). Het kringbestuur helpt u door de bomen het bos te zien. We zullen u via onze nieuwsbrieven op de hoogte houden.
HaROP

HaROP

In dit dossier vindt u informatie over het Huisartsen RampenOpvangplan in de Kring ZwolleFlevoVechtdal
Achterstandsfonds

Achterstandsfonds

LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal helpt u graag op weg om een goede toegankelijkheid van de patiëntenzorg in achterstandssituaties te bieden.
Financiering

Financiering

Op deze pagina treft u informatie aan over Zilveren Kruis.
Achterstandsfonds: Uurgesprek

Achterstandsfonds: Uurgesprek

Het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal vergoedt dit jaar (2019) voor huisartsenpraktijken die onder het fonds vallen een gesprek van een uur van een huisarts met een patiënt wonend op een erkende achterstandspostcode.
Risicovolle voorbehouden handelingen

Risicovolle voorbehouden handelingen

De kring heeft namens haar leden de raamovereenkomst voorbehouden handelingen ter ondertekening aangeboden aan de VVT-instellingen in Zwolle/Flevo/Vechtdal.
OPEN: Online inzage in het patiëntendossier

OPEN: Online inzage in het patiëntendossier

Per juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens.
Eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf

Sinds Eerstelijnsverblijf (verder ELV) onder de zorgverzekeringswet valt, is er hard gewerkt aan regionale inbelpunten ten behoeve van de huisartsen en transferverpleegkundigen. Bedden moeten 7 *24 door huisartsen kunnen worden aangevraagd. Hieronder staat de stand van zaken per gebied per september 2019.
Achterstandfonds: Wachtkamerfilms

Achterstandfonds: Wachtkamerfilms

De films zijn circa vijf minuten lang en behandelen de onderwerpen 'Preconceptieadviezen' en 'Huisartsenzorg buiten kantooruren' en 'Therapietrouw bij diabetes'. De vertaalde films zijn voorzien van Nederlandse ondertitels.
Opvolging Huisartsenzorg

Opvolging Huisartsenzorg

Het huisartsentekort wordt steeds nijpender. Ook in de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal zijn de gevolgen inmiddels merkbaar. Oorzaken en mogelijke oplossingen verschillen per regio.
  • Vorige