Achterstandsfonds

 
Achterstandsfonds
Huisartsenpraktijken in achterstandswijken hebben te maken met een complexe zorgvraag en een hoge werklast. Om te voorkomen dat de beschikbaarheid van de huisartsenzorg in achterstandswijken in gevaar zou komen, zijn in 1997 de achterstandsfondsen opgericht.

Wat doet het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe?
Het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe ondersteunt huisartsenpraktijken in achterstandswijken om de kwaliteit van de huisartsenzorg te bevorderen. Zij financieren projecten en/of scholingen op basis van knelpunten die in de huisartsenpraktijken in achterstandswijken worden ervaren. Daarnaast vergoedt zij ook de tolkentelefoon voor alle huisartsen(praktijken) werkzaam in regio Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe.

Postcodegebieden 
Om de 4 jaar onderzoekt het Nivel welke postcodegebieden in aanmerking komen voor het achterstandsfonds. Voor 2020 komen er in regio Zwolle/Flevo/Vechtdal in de volgende gemeenten postcodes voor met achterstandspatiënten: Dronten, Elburg, Hardenberg, Kampen, Lelystad, Noordoostpolder, Oldebroek, Ommen, Zwartewaterland en Zwolle (zie overzicht van alle postcodes). Een overzicht van de postcodes met achterstandspatiënten in regio Drenthe kunt u terugvinden op de LHV-kringwebsite Drenthe

Welke huisartsen(praktijken) komen in aanmerking voor een vergoeding? 
Alle huisartsen in de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe die patiënten in hun praktijk hebben wonend op een erkende achterstandspostcode (zie alinea hierboven) kunnen een aanspraak maken op een vergoeding uit het achterstandsfonds.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor een vergoeding? 
 Gratis deelname aan centraal georganiseerd nascholing en/of contactdag voor huisarts en praktijkpersoneel georganiseerd door de ASF-commissie.
• Naast de voornoemde scholing en/of contactdag vanuit de ASF-commissie kan de praktijk zelf een scholingsaanvraag indienen.
• Een vergoeding voor projecten (zie toelichting projecten in het reglement).
• Vergoeding van een gesprek van een uur tussen een huisarts en een patiënt (zie project uurgesprek)
• Alle huisartsen binnen het werkgebied van LHV-huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe komen in aanmerking voor een tolkenvergoeding (Let op! In beide kringen wordt een andere klantcode van Global Talk gehanteerd. Gebruik de desbetreffende klantcode van de kring waarin u werkzaam bent. Voor regio Zwolle/Flevo/Vechtdal zie tolkenvergoeding ZFV, en voor Drenthe zie tolkenvergoeding Drenthe).

Reglement en (aanvraag)formulieren
Reglement Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal 2022
Aanvraagformulier Achterstandsfonds 2022
Regeling tolkenvergoeding regio Zwolle/Flevo/Vechtdal 2022

Andere documenten
LHV toolkit laaggeletterdheid
Implementatieplan voor groepsbijeenkomsten
Website Huisarts en Migrant