Project- of scholingsaanvraag indienen

 
U kunt, als u patiënten in uw praktijk heeft wonend op een erkende achterstandspostcode in de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal, een project- of scholingsaanvraag indienen. Deze projecten of scholingen zijn bedoeld om de werkdruk van huisartsen in achterstandswijken te verlagen.

Bestedingen van fondsgelden moeten tenminste aan één van onderstaande criteria voldoen:
• De samenwerking met andere disciplines wordt bevorderd, bijvoorbeeld medisch specialisten, GGZ, AMW, fysiotherapeuten, thuiszorg).
• Er wordt specifiek (medisch) beleid voor doelgroepen gemaakt, bijvoorbeeld voorlichting of speciale spreekuren.
• Het gepast gebruik van huisartsenzorg wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld voorlichting om oneigenlijke hulpvraag terug te dringen.
• De positie van de huisarts als poortwachter wordt verbeterd. Met poortwachter wordt bedoeld de spilfunctie die de huisarts binnen de gezondheidszorg inneemt, bijvoorbeeld verdiepen in digitale sociale kaart t.b.v. betere doorverwijzing van patiënten.
• De toegankelijkheid of beschikbaarheid van de huisartsenzorg wordt bevorderd, bijvoorbeeld ruimere openingstijden of telefonische bereikbaarheid in de middag.
• Het gaat om activiteiten/ uitgaven, die niet (meer) in de reguliere vergoeding van de huisarts gefinancierd worden.
• Indien de aanvraag past binnen een andere vorm van financiering, dient men eerst deze mogelijkheid te benutten.
• Geldigheid van toekenning worden standaard in de brieven opgenomen. Afspraak is vanaf toekenningsdatum 1 jaar.

Voor het indienen van een project dat aan bovenstaande criteria voldoet, kunt u het aanvraagformulier gebruiken. Deze kunt u vervolgens ingevuld mailen naar huisartsenkringzfv@lhv.nl. Voordat u een aanvraag indient is het goed om eerst het reglement door te nemen.