Acute zorg

 
Acute zorg
Acute zorg is een essentieel onderdeel van de huisartsenzorg. Zowel overdag als 's avonds, 's nachts en in het weekend. Onder goede randvoorwaarden, willen we de regie en verantwoordelijkheid blijven nemen voor de acute zorg die wij bieden. Acute zorg geleverd door huisartsen brengt minder extra diagnostiek en kosten met zich mee dan wanneer dezelfde zorgvragen in het ziekenhuis worden behandeld.

Documenten
Hier vindt u handleidingen, toolkits, gratis e-learning programmas (geacredditeerd), een dvd en een gratis webcast die u verder kunnen helpen bij het voorbereiden op rampen en crises. 
Handreiking, samenwerking tussen huisartsen en GHOR

Huisartsen RampenOpvangplan (HaROP)

In 2011 is een projectgroep in het leven geroepen t.b.v. het HaROP voor de regio Zwolle/Flevoland. De projectgroep bestond uit een afvaardiging van LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal, Medrie, GHOR Flevoland en GHOR IJsselland. Dit traject is in 2012 afgerond. Dit traject is met landelijke en regionale OTO-gelden gefinancierd. De HaROP documenten kunt u hier lezen.

GGD

Het werkgebied van de huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal valt onder verschillende GGD's, waaronder GGD IJssellandGGD Noord en Oost Gelderland (voor Hattem, Heerde, Oldebroek & Elburg) en GGD Flevoland.

Alle gemeenten in Nederland hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en beschermen tegen ziekten en calamiteiten. Deze taak is neergelegd bij de GGD. De "GGD" zelf staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst.

GHOR

Het werkgebied van de huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal valt onder GHOR IJssellandGHOR Flevoland en GHOR Noord en Oost Gelderland (voor Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde).

GHOR staat voor 'geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio'. De GHOR coördineert de inzet van geneeskundige diensten ('de witte kolom') tijdens rampen en grote ongevallen.

De GHOR is verantwoordelijk voor de volgende drie rampbestrijdingsprocessen:

  1. Geneeskundige hulpverlening (somatisch)
  2. Psychosociale hulpverlening (PSHOR)
  3. Preventieve openbare gezondheidszorg (POG)

ROAZ

Het regionale overleg acute zorgketen (ROAZ) heeft als taak om het acute zorgaanbod in de regio in kaart te brengen en oplossingen te bedenken voor eventuele gaten in de bereikbaarheid. Het doel van deze overlegketen is ervoor zorgen dat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt wanneer hij acute zorg nodig heeft. De WTZi verplicht alle aanbieders van acute zorg om in het (ROAZ) afspraken te maken over een betere samenwerking.

De huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal heeft met twee ROAZ-en te maken:

1. ROAZ Zwolle georganiseerd door Traumacentrum Isala Klinieken
2. ROAZ Amsterdam georganiseerd door Traumacentrum AMC

OTO

OTO staat voor opleiden, trainen en oefenen. Sinds eind 2008 zijn er door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport structureel OTO-stimuleringsgelden beschikbaar gesteld voor het opleiden, trainen en oefenen van zorginstellingen. Het doel van deze OTO-stimuleringsgelden is om er voor te zorgen dat zorginstellingen zich beter voorbereiden op rampen en is een extra financiering naast de reguliere activiteiten. Uiteindelijk moet hierdoor de kwaliteit van de rampenopvang verbeteren.

Het werkgebied van de huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal valt onder de volgende Regionale Steunpunten OTO:

  1. Regionaal Steunpunt OTO Zwolle
  2. Regionaal Steunpunt OTO AMC