Acute zorg

 
Acute zorg
Acute zorg is een essentieel onderdeel van de huisartsenzorg. Zowel overdag als 's avonds, 's nachts en in het weekend. Onder goede randvoorwaarden, willen we de regie en verantwoordelijkheid blijven nemen voor de acute zorg die wij bieden. Acute zorg geleverd door huisartsen brengt minder extra diagnostiek en kosten met zich mee dan wanneer dezelfde zorgvragen in het ziekenhuis worden behandeld.

Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ)
Het ROAZ heeft als taak om het acute zorgaanbod in de regio in kaart te brengen en oplossingen te bedenken voor eventuele gaten in de bereikbaarheid en beschikbaarheid. Het doel van dit overleg is ervoor zorgen dat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt wanneer hij/zij acute zorg nodig heeft. De WTZi verplicht alle aanbieders van acute zorg om in het (ROAZ) afspraken te maken over een betere samenwerking.

De LHV-huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal is lid van het ROAZ-regio Zwolle en meelezend lid van het ROAZ regio Noord-Holland en Flevoland.

Vertegenwoordiging LHV-huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal:
Mevrouw J. Rozeman (bestuurslid) is de portefeuillehouder acute zorg en vertegenwoordigt de kring bij het ROAZ.


Huisartsen RampenOpvangplan (HaROP)
In 2011 heeft een projectgroep het HaROP voor de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal geschreven. De projectgroep bestond uit een afvaardiging van LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal, Medrie, GHOR Flevoland en GHOR IJsselland. Dit traject is in 2012 afgerond. Een overzicht van de opgestelde HaROP-documenten vindt u onder onder het dossier HaROP.

Belangrijke documenten:
Op de LHV-website vindt u handreikingen en toolkits die u verder kunnen helpen bij het voorbereiden op rampen en crises.