Eerstelijnsverblijf

 
 
Eerstelijnsverblijf
Vanaf januari 2017 valt het Eerstelijnsverblijf (verder ELV) onder de zorgverzekeringswet. Sinds 2017 wordt er gewerkt aan regionale inbelpunten ten behoeve van de huisartsen en transferverpleegkundigen. De rijksoverheid heeft bepaald dat dit per april 2018 geregeld moeten zijn. Het is de bedoeling dat deze aanmeldpunten 7 *24 bereikbaar zijn. Wat is de stand van zaken in de kring Zwolle/Flevo/Vechtdal?

Zwolle
In de regio Zwolle is in het voorjaar van 2017 een van de grootste aanmeldloketten op initiatief van zorgaanbieders tot stand gekomen. Dit is in samenspraak gedaan met de HRZ. De basis is dat een huisarts aan één telefoontje voldoende heeft. Uit de eerste evaluatie in het najaar is gebleken dat het punt nog niet optimaal werkt, maar er worden plannen gemaakt om verbeteringen aan te brengen.

Voor een ELV-bed in de regio Zwolle belt u 085 043 9696. Dan maakt u een vervolgkeuze uit het keuze menu. Een uitgebreid nieuwsbericht met de procedure treft u hier aan.

Vechtdal
In de gemeenten Hardenberg en Ommen (en een deel van Coevorden) is sinds het eind van 2017 een loket voor 7 *24 uur in de lucht. Dat wordt gefaciliteerd door de Saxenburghgroep. Als er een ELV-bed nodig is, belt u met de zorgcontactlijn van de Saxenburghgroep, 0523 – 27 66 70. Dit nummer schakelt na 16:00 uur, tot 08:30 door naar de dienstdoende specialist ouderengeneeskunde. De werkwijze is specifiek voor de regio, net zoals het formulier dat gebruikt wordt. U vindt de werkwijze hier.

Flevoland
In Flevoland is de situatie in Lelystad/Dronten redelijk geregeld. Aanmelding via klantadvies Coloriet 0320-290508 of klantadvies Woonzorg Flevoland 0320-229173. In de toekomst wordt gestreefd naar 1 nummer. Voor de Noordoostpolder kunnen de huisartsen gebruik maken van het Zwolse nummer, omdat in dit gebied geen zorgaanbieders zijn die ELV bieden, maar wel aan de rand daarvan.

Declareren ELV
De prestaties die huisartsen mogen declareren bij ELV staan beschreven in de tariefbeschikking huisartsenzorg van de NZa. Zilveren Kruis betaalt deze tarieven ook in 2018. U kunt de bepalingen nalezen op https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_6188_22/1/


Nieuwe ontwikkelingen melden we op de website en via de nieuwsbrief. Als u vragen heeft over bovenstaande, dan kunt u een mail sturen naar huisartsenkringzfv@lhv.nl.