HaROP

 
HaROP
Het Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP) heeft als doel de huisartsenzorg te borgen als de hagro of huisartsenpost de zorg mogelijk niet kan bieden. Hieronder vindt u meer informatie over het HaROP in kring Zwolle/Flevo/Vechtdal.

Wanneer gebruikt u het HaROP?

Vanuit de dagpraktijk bent u zelf verantwoordelijk in geval van crisis. Maar als een crisis ontstaat die de dagpraktijk of regio overschrijdt, dan maakt u gebruik van het HaROP/crisisplan. Denk bijvoorbeeld aan een grieppandemie met uitval van veel personeel, waardoor de continuïteit van zorg onder druk komt te staan.

Of u wordt – in je praktijk of op de post - door een incident geconfronteerd met een hoge zorgvraag, of met verstoring van uw eigen bedrijfsvoering dat effect heeft op de continuïteit van zorg. Of u raakt betrokken bij een uitbraak van infectieziekten. In zulke gevallen gebruikt u het HaROP.  

Voor wie?
• Huisartsen 
• Hagro Coördinatoren HaROP (HCH) en hun vaste vervangers
• Leden en ondersteuners van het huisartsen crisisteam Zwolle/Flevo/Vechtdal

HaROP documenten regio Zwolle-Hardenberg
• HaROP deel A 
• HaROP deel B Infectieziekten 
• HaROP deel C Infectieziekten 

• HaROP deel B Flitsramp 
• HaROP deel C Flitsramp 
• Checklist Flitsramp

Convenant regio Zwolle-Hardenberg
Convenant Zwolle-Hardenberg

HaROP documenten regio Flevoland
• HaROP deel A 
• HaROP deel B Infectieziekten 
• HaROP deel C Infectieziekten 

• HaROP deel B Flitsramp 
• HaROP deel C Flitsramp 
• Checklist Flitsramp 

Convenant regio Flevoland
Convenant Flevoland 

Hagro Coördinatoren HaROP (HCH)
Bij het crisisteam is de meest actuele lijst met HCH’s bekend.
Als het goed is is bij u bekend wie uw HCH is. Mocht dit niet bij u bekend zijn dan adviseren we u om dit na te vragen bij Medrie.
De contactpersoon is Bernadette van Rijssen. U kunt haar mailen b.vanrijssen@medrie.nl of bellen 038-455 6218.
Op deze link vindt u de meest actuele informatie over COVID-19.

Samenvatting HaROP
Samenvatting HaROP

Zorgfacet
Bij een flitsramp heeft u geen taak bij een opvang- en verzorgingslocatie, mits u bij Zorgfacet heeft aangegeven speciaal hiervoor inzetbaar te zijn. In dat geval kunt u de richtlijnen van het Handboek huisartsenzorg in een centrum voor Opvang & Verzorging volgen.

Ontstaan HaROP:
Hebben we als huisartsen de zaken goed geregeld wanneer zich een calamiteit voordoet? Weten we wat we dan van elkaar mogen vragen en verwachten? Huisartsen hebben een wettelijke taak voorbereidingen te treffen voor een crisis- of rampsituatie. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP) voor de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal.

Vertegenwoordigers van de kring, Medrie, GHOR IJsselland en GHOR Flevoland hebben deze afspraken in 2012 in het HaROP vastgelegd. Vanuit het kringbestuur waren Edward Knol bij dit traject betrokken (specifiek ook voor de huisartsen in de regio Zwolle & Hardenberg) en de heer Alex Borsboom (namens de huisartsen in de regio Flevoland & NOP).