Jeugdzorg

 
 
Jeugdzorg
Als huisarts speelt u een belangrijke rol in de zorg voor kinderen en jongeren. In veel gevallen bent u het eerste aanspreekpunt voor kinderen én ouders bij zowel somatische en psychische klachten, gedragsproblemen en opvoedingsproblematiek. Op deze pagina leest u over de jeugdzorg in de huisartsenpraktijk.

Er is veel maatschappelijke en politieke aandacht voor de zorg voor de jeugd. Met de meeste kinderen en gezinnen gaat het gelukkig goed, toch horen we regelmatig via het nieuws over ernstige incidenten waarbij kinderen en gezinnen betrokken zijn. Ook vragen maatschappelijke ontwikkelingen om voortdurende aandacht en inspanningen om te voorkomen dat het aantal kinderen en gezinnen met problemen toeneemt. Denk daarbij aan spanning tussen werken en zorgen, achterstanden bij allochtone gezinnen en toename overgewicht.

Huisarts-ambassadeurs aanpak kindermishandeling
Huisartsen uit verschillende delen van het land willen een vraagbaak zijn voor collega’s die kindermishandeling vermoeden of signaleren. Samen met de LHV wordt een landelijk ambassadeursnetwerk opgezet, de eerste huisarts-ambassadeurs zijn voor leden online te vinden.

Huisarts-ambassadeurs bij u in de buurt
Als LHV-lid kunt u via dit landkaartje de contactgegevens vinden van de huisarts-ambassadeur bij u in de buurt. Dit overzicht wordt komende tijd uitgebreid. Zelf ambassadeur worden? Meld u dan aan bij LHV-beleidsmedewerker Jelly Hogendorp via j.hogendorp@lhv.n