Opvolging Huisartsenzorg

 
Opvolging Huisartsenzorg
Het huisartsentekort wordt steeds nijpender. Ook in de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal zijn de gevolgen inmiddels merkbaar. Oorzaken en mogelijke oplossingen verschillen per regio.

Het tekort laat zich nu al voelen doordat huisartsen het steeds drukker krijgen. Het effect daarvan is dat ze niet de nodige rust in hun hoofd hebben om eens grondig te reflecteren op hun werk en praktijkvoering.