Risicovolle voorbehouden handelingen

 
Risicovolle voorbehouden handelingen
De kring heeft namens haar leden de raamovereenkomst voorbehouden handelingen ter ondertekening aangeboden aan de VVT-instellingen in Zwolle/Flevo/Vechtdal.

Hieronder treft u aan een overzicht van aangeschreven VVT instellingen. Wanneer een raamovereenkomst ondertekend is, treft u de ondertekende versie hier aan.

Indien zorginstellingen geen raamovereenkomst met de kring hebben afgesloten, kunt u hen verwijzen naar LHV-huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal indien zij alsnog een overeenkomst willen sluiten.

Overzicht VVT-instellingen

VVT instelling Datum overeenkomst getekend
Allerzorg Noord-Nederland 12.05.2014
Arlero Thuiszorg 22.04.2014
Buurtzorg Nederland 12.05.2014
Carinova 05.02.2016 
Curadomi 10.06.2014
Driezorg  17.09.2014
Hanzeheerd  
Het Baken 10.06.2014
Mens en Zorg regio Zwolle 22.04.2014
RST Zorg
Stichting Icare 17.04.2014
TSN Thuiszorg VERVALLEN PER 16.03.2016
Viattence 10.06.2014
Woonzorg Unie Veluwe 31.07.2014
Woonzorgconcern IJsselheem  
Zorggarant 24.10.2014
Zorgspectrum Het Zand  
Zorggroep Oude en Nieuwe Land 02.06.2014
MT Thuiszorg 04.05.2017

De Huisartsenkring heeft namens haar leden de raamovereenkomst voorbehouden handelingen ter ondertekening aangeboden aan de VVT-instellingen in Zwolle/Flevo/Vechtdal. Wilt u weten of de VVT-instelling(en), waarmee u samenwerkt er ook bij staat, dan kunt u dit zien op de kringwebsite. Indien er organisaties niet zijn aangesloten via de raamovereenkomst, dan kunt u hen verwijzen naar de Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal indien zij een raamovereenkomst willen sluiten.

Raamovereenkomst/Wet BIG 

De Wet BIG stelt een aantal voorwaarden waaraan de individuele beroepsbeoefenaar moet voldoen om op verantwoorde wijze voorbehouden en risicovolle handelingen te kunnen verrichten. In het kader van de Kwaliteitswet is de zorginstelling daarnaast verplicht verantwoorde zorg te leveren. Om de voorbehouden en risicovolle handelingen op verantwoorde wijze te delegeren, hebben Actiz, Verenso, BTN en de LHV een modelraamovereenkomst opgesteld.
Wij willen u faciliteren door een kringbrede Raamovereenkomst voorbehouden en risicovolle handelingen af te sluiten met de instellingen voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT-instellingen) in Zwolle/Flevo/Vechtdal. In 2019 is de raamovereenkomst uit 2013 herzien. De kring zal namens haar leden daarom in 2019 de herziene raamovereenkomsten ter ondertekening aanbieden aan de VVT-instellingen.
 

Voordelen raamovereenkomst sluiten op kringniveau 

Een raamovereenkomst op kringniveau zorgt ervoor dat huisartsen die bij de huisartsenkring aangesloten zijn, niet geconfronteerd worden met verschillende overeenkomsten en uitvoeringsverzoeken per VVT-instelling. Daarnaast zijn de huisartsen ervan verzekerd dat de voorbehouden handelingen worden uitgevoerd door bekwaam personeel. De huisarts is immers medisch eindverantwoordelijk. 
Als de organisatie waaraan u voorbehouden en/of risicovolle handelingen wilt delegeren niet is aangesloten via de Raamovereenkomst, kunt u er niet automatisch vanuit gaan dat u bij het geven van een opdracht aan alle wettelijke verplichtingen en voorwaarden voldoet. U moet dan zelf controleren of de medewerkers aan wie u de opdracht geeft, daarvoor bevoegd en bekwaam zijn. U kunt deze organisatie verwijzen naar de kring Friesland indien zij een raamovereenkomst willen sluiten. 

Vragen 

Voor vragen over de modelovereenkomst voorbehouden handelingen kunt u contact opnemen met LHV-bureau Noord-Nederland, e-mail: huisartsenkringzfv@lhv.nl of tel: (038) 460 12 51.