Financiering

 
Financiering
Op deze pagina treft u informatie aan over Zilveren Kruis.

Zorgvernieuwing regio Zwolle/Flevo/Vechtdal
In 2016 zijn Zilveren Kruis, HCF, Charis, HRZ en LHV kring met elkaar van start gegaan om invulling te geven aan zorgvernieuwing in de regio.

Brief inzake zorgvernieuwing 2017
Format project kwaliteitscirkel 2017
Presentatie kwaliteitscirkel