Dossiers

 
Ouderenzorg

Ouderenzorg

De voorspellingen zijn helder: in de komende jaren zal de vergrijzing hand over hand toenemen en de meeste ouderen zullen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Als huisartsen krijgen we hier volop mee te maken. Recentelijk nog met de introductie van het Eerstelijns Verblijf (ELV). Het kringbestuur helpt u door de bomen het bos te zien. We zullen u via onze nieuwsbrieven op de hoogte houden.
Eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf

Sinds Eerstelijnsverblijf (verder ELV) onder de zorgverzekeringswet valt, is er hard gewerkt aan regionale inbelpunten ten behoeve van de huisartsen en transferverpleegkundigen. Bedden moeten 7 *24 door huisartsen kunnen worden aangevraagd. Hieronder staat de stand van zaken per gebied per september 2019.