Dossiers

 
Eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf

Sinds Eerstelijnsverblijf (verder ELV) onder de zorgverzekeringswet valt, is er hard gewerkt aan regionale inbelpunten ten behoeve van de huisartsen en transferverpleegkundigen. Bedden moeten 7 *24 door huisartsen kunnen worden aangevraagd. Hieronder staat de stand van zaken per gebied per september 2019.