Vergaderdata 2021

 
Hier vindt u de vergaderdata voor de Ledenvergaderingen in 2020.

In 2020 vinden de Ledenvergaderingen van LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal plaats in de 3 subregio's, te weten Zwolle, Flevo en Vechtdal. 

Dag Datum Regio
Dinsdag 6 april Hele regio
Maandag 1 november regio Vechtdal 
Dinsdag 9 november regio Zwolle
Nog te bepalen regio Flevo

 

 

 

 

De uitnodiging, agenda en bijbehorende vergaderdocumenten voor de Ledenvergadering ontvangt u minimaal 2 weken voor de vergaderdatum van ons.