Vergaderdata 2022

 
Hier vindt u de vergaderdata voor de Ledenvergaderingen in 2022.

In 2022 vinden de Ledenvergaderingen van LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal waar mogelijk plaats in de 3 subregio's, te weten Zwolle, Flevo en Vechtdal. 

Dag Datum Regio Bijzonderheden
Maandag 21 maart  Hele regio  Online vergadering
Dinsdag 7 juni Flevo
Maandag 27 juni Vechtdal
Dinsdag 28 juni Zwolle
Donderdag 27 oktober Zwolle Onder voorbehoud
Maandag 7 november Vechtdal
Donderdag  10 november Flevo

 

 

 

 

De uitnodiging, agenda en bijbehorende vergaderdocumenten voor de Ledenvergadering ontvangt u minimaal 2 weken voor de vergaderdatum van ons.