Ledenvergadering

 
De ALV is het hoogste orgaan van LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal en heeft met betrekking tot de gang van zaken bij de LHV kring de uiteindelijke zeggenschap en de eindverantwoordelijkheid.

De Ledenvergadering bestaat uit afgevaardigden die door en uit leden worden benoemd. In verband met deze benoeming kunnen leden zich in samenwerkingsverbanden van tenminste 4 leden organiseren. De leden doen jaarlijks opgave of zij hun stem individueel dan wel via een bepaald samenwerkingsverband zullen uitbrengen. Voor iedere afgevaardigde van een samenwerkingsverband kunnen één of meer plaatsvervangens benoemd worden. 

Toegang tot de ledenraad hebben de afgevaardigden, het bestuur en alle leden van de LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal die niet geschorst zijn alsmede het bestuur en het bureau van de LHV.

Aan de beraadslagingen nemen deel de afgevaardigden, het bestuur en de leden van de LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal.