Ledenvergadering

 
 
Hier treft u de recente vergaderdocumenten aan van de Algemene Ledenvergaderingen van LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal.

Vergaderdocumenten 2019

Donderdag 4 april 2019
1. Agenda 
2a. Verslag ALV 6 december 2018
3a. Jaarverslag 2018
3b. Jaarrekening 2018


Vergaderdocumenten 2018

Donderdag 6 december
1. Agenda
2a. Jaarverslag 2017 uitgebreid en verkort
2b. Jaarrekening 2017
2f. Verslag ALV 30 november 2017 en 19 april 2018
3a. Jaarplan 2019
3b. Begroting 2019

Donderdag 19 april 2018
Agenda
Verslag ALV 30 november 2017
Jaarverslag: uitgebreid en verkort
Jaarcijfers
Agenda LHV Ledenraad 10 april 2018


Vergaderdocumenten 2017


Donderdag 30 november 2017
Agenda
Verslag ALV 20 april
Jaarplan 2018
Begroting 2018

Donderdag 20 april 2017
Agenda
Verslag ALV 01 december 2016
Jaarverslag verkorte versie en uitgebreide versie
Jaarrekening


Oude vergaderdocumenten kunt u uiteraard bij ons opvragen.