Ledenvergadering

 
Hier treft u de recente vergaderdocumenten aan van de Algemene Ledenvergaderingen van LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal.

Vergaderdocumenten 2020

Maandag 2 november - regio Vechtdal
Concept verslag ALV 25 mei 2020

Dinsdag 16 juni - regio Zwolle


Dinsdag 2 juni - regio Flevo
1. Agenda
2a. Verslag ALV 19 november 2019
2b. Jaarverslag 2019: uitgebreide versie en verkorte versie
2c. Jaarrekening 2019
3a. Agenda LHV Ledenraad 28.05.2020

Maandag 25 mei - regio Vechtdal
1. Agenda
2a. Verslag ALV 7 oktober 2019
2b. Jaarverslag 2019: uitgebreide versie en verkorte versie
2c. Jaarrekening 2019
3a. Agenda LHV Ledenraad 28.05.2020


Vergaderdocumenten 2019

Donderdag 28 november - regio Zwolle
1. Agenda
2a. Verslag ALV 19 april 2019
2c. Meerjarenbeleidsplan
2d. Begroting 2020 en voorstel contributie
3a. Agenda LHV Ledenraad 24 september 2019
3b. Agenda LHV Ledenraad 26 november 2019

Dinsdag 19 november - ALV regio Flevo
1. Agenda
2a. Verslag ALV 19 april 2019
2c. Meerjarenbeleidsplan
2d. Begroting 2020 en voorstel contributie
3a. Agenda LHV Ledenraad 24 september 2019
3b. Agenda LHV Ledenraad 26 november 2019


Maandag 7 oktober 2019 - ALV regio Vechtdal
1. Agenda
2a. Verslag ALV 4 april 2019
2b. Introductie Janneke Rozeman 
2c. Meerjarenbeleidsplan
2d. Begroting 2020 en voorstel contributie 2020
3a. Agenda LHV Ledenraad 24 september 2019


Donderdag 4 april 2019
1. Agenda 
2a. Verslag ALV 6 december 2018
3a. Jaarverslag 2018
3b. Jaarrekening 2018


Vergaderdocumenten 2018

Donderdag 6 december
1. Agenda
2a. Jaarverslag 2017 uitgebreid en verkort
2b. Jaarrekening 2017
2f. Verslag ALV 30 november 2017 en 19 april 2018
3a. Jaarplan 2019
3b. Begroting 2019

Donderdag 19 april 2018
Agenda
Verslag ALV 30 november 2017
Jaarverslag: uitgebreid en verkort
Jaarcijfers
Agenda LHV Ledenraad 10 april 2018


Vergaderdocumenten 2017


Donderdag 30 november 2017
Agenda
Verslag ALV 20 april
Jaarplan 2018
Begroting 2018

Donderdag 20 april 2017
Agenda
Verslag ALV 01 december 2016
Jaarverslag verkorte versie en uitgebreide versie
Jaarrekening


Oude vergaderdocumenten kunt u uiteraard bij ons opvragen.