Wagrobijeenkomst Zwolle - Herregistratie

 

Herregistratie: iets waar je niet alle dagen zo bewust mee bezig bent, maar wel erg belangrijk om je vak te kunnen blijven uitoefenen

Leerdoel
Inhoud workshop

In deze nascholing worden alle eisen onder de loep genomen. De herregistratie-eisen zijn sinds 2016 al veranderd, maar omdat er toen veel onduidelijkheid was over de precieze invulling en de praktische uitvoering, is besloten de handhaving ervan uit te stellen. Hierin gaat per 2020 wat veranderen. De eisen op het gebied van gewerkte uren en nascholing blijven dezelfde. Er komen nieuwe eisen voor de evaluatie van het individueel functioneren (intern) en de externe kwaliteitsevaluatie. Hoe dat zit? Je hoort het op deze interactieve nascholing, waarin veel ruimte is voor vragen.

Let op: aanvangstijd 1845 uur!!

Praktische informatie

DoelgroepHid(ha)
Waarnemer
Accreditatie2 punten
KostenLeden € 0,- / Niet-leden € 60,-
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met academie@lhv.nl of bel 085-0480068.

Programma

18.30 – 18.45 uur: Inloop
18.45 – 19.00 uur: Wagro zaken en Nieuwjaarsquiz
19.00 – 21.00 uur: Nascholing inclusief pauze

Trainer(s)

Herman Bueving, Rian van Hekezen (juristen Opleiding en Registratie KNMG) en Sabine van Logtestijn (NHG)

Bijzonderheden

Doelgroep
De bijeenkomst is bestemd voor 3e jaars aios, waarnemers en hid(ha)'s.

Accreditatie
Is aangevraagd voor 2 uur, de accreditatiepunten worden als intercollegiale toetsingspunten aan het eind van het jaar bijgeschreven via GAIA.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.