Organisatie

 
De LHV is een vereniging. Dit betekent dat onze leden centraal staan. Zij bepalen het beleid en onze dienstverlening.

Bestuur

Het kringbestuur van de LHV bestaat uit vijf leden met ieder een eigen aandachtsgebied. Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad over het gevoerde beleid. Lees meer...

Commissies

De kring en haar leden wordt door de commissies ondersteund met regionale en specifieke kennis. Lees meer...

Bureau

Het bureau heeft als regionale vertegenwoordiger van de LHV de primaire taak om de besturen van Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevo/Vechtdal bij bestuurlijke activiteiten te ondersteunen. Lees meer...

Werkgebied

Gemeenten vallend onder Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal. Lees meer...

Contactformulier

Neem contact op met het kringbureau via het contactformulier voor vragen en opmerkingen.

Lidmaatschap

Wanneer u lid wordt van de LHV en werkzaam bent in de regio Zwolle, Flevoland of Vechtdal wordt u automatisch lid van de huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal. Er is sprake van een gekoppeld lidmaatschap. Lid worden biedt u veel voordelen. Individueel en collectief. Lees meer...