Bestuur

 
Samenstelling bestuur Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal: Het bestuur van de huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal behartigt de belangen van de aangesloten huisartsen. Zij vertegenwoordigt haar achterban van en naar de LHV en in overleg met regionale zorgverzekeraars en andere partijen in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Dhr. L.K. (Mark) Pul Praktijkhoudend vrijgevestigd huisarts Voorzitter/secretaris
Dhr. J.R. (Jaap Roland) Blom Praktijkhouder vrijgevestigd huisarts Bestuurslid
Mevr. J.W. (Janneke) Rozeman Waarnemend huisarts Bestuurslid
Dhr. J.W. (Jan Willem) Wennemars Waarnemend huisarts Bestuurslid

Afgevaardigden LHV Ledenraad

  • De heer L.K. Pul

Plaatsvervangend afgevaardigden LHV Ledenraad

  • De heer J.R. Blom
  • De heer J.W. Wennemars