Lidmaatschap

 
Het lidmaatschap van de LHV bestaat uit een landelijk en een regionaal deel. Wanneer u lid wordt van de LHV en werkzaam bent in de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal wordt u automatisch lid van de LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal.

Als Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal hebben we het volgende takenpakket:

 • Beleidsvorming: Visie en strategie
 • Vertegenwoordiging en belangenbehartiging
 • Samenwerking binnen huisartsenzorg en andere regionale stakeholders
 • Kwaliteit en betrokkenheid
 • Initiatief nemen en opdracht geven


Als Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal voeren wij overleg met lokale en regionale partijen, zoals andere zorgverleners(groepen), gemeenten en verzekeraars. Door onze krachten regionaal te verenigen, zorgen we voor een krachtig geluid vanuit de huisartsen. Uw steun en input zijn daarom van groot belang voor ons. 

Dat realiseren we door:

 • uitwisseling van informatie tussen de LHV en huisartsen in Zwolle/Flevo/Vechtdal
 • activiteiten (zoals FTO’s en wagro-cafés) voor waarnemers, hidha’s en aio’s, via Wagro Zwolle/Flevo/Vechtdal (tegen een gereduceerd tarief of gratis)
 • toegang tot belangrijke en actuele dossiers via onze kringwebsite
 • informeren over actuele zaken via de kringnieuwsbrief
 • direct toegang tot HAweb
 • de stem en mening van de huisarts uit deze regio over te brengen bij de landelijke LHV-ledenraad

Door lid te zijn van de LHV kunnen wij ook op landelijk niveau het belang van de huisartsen behartigen. Daarnaast kunt u bij het landelijk verenigingsbureau terecht voor allerhande gratis dienstverlening (zoals advies op het terrein van juridische zaken, HRM en praktijkvoering). Tevens krijgt u als lid van de LHV korting op nascholingen, op bouwadvies, op verzekeringen, op praktijkwebsites, enzovoort. Door het lidmaatschap van de LHV bent u automatisch ook aangesloten bij de artsenfederatie KNMG. U kunt daardoor gebruik maken van hun dienstverlening op medisch-ethisch en juridisch vlak (o.a. de Artseninfolijn) en krijgt een abonnement op vakblad Medisch Contact.

Bekijk alle voordelen van het lidmaatschap van de LHV.

Contributie 2022
De hoogte van de contributie voor het lidmaatschap van LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal voor 2022 wordt bepaald conform de LHV-systematiek (op basis van winst uit onderneming dan wel bruto jaarsalaris). 
Het contributie voorstel is besproken tijdens de ALV van 1 november (regio Vechtdal) en 9 november (regio Zwolle en Flevo). 

De hoogte van de kringcontributie is:

Type huisarts Inkomensklasse (WUO) Bedrag 
0 0 - 50.000 € 237,78
1 50.001 – 75.000  € 288,74
2 75.001 – 105.000  € 339,69
3 105.001 – 135.000 € 365,17
4 135.001 + € 390,64

De contributie voor het lidmaatschap van de LHV bestaat uit een landelijk deel en een huisartsenkring-deel. U kunt zelf berekenen wat de totale contributie voor u is.

Meld u aan voor het LHV-lidmaatschap .
Of wilt u uw lidmaatschap wijzigen of opzeggen?