GGZ Jeugd

 
Wat te doen als de gemeente aan de deur klopt om te praten over jeugdzorg? Wat te doen als de gemeente vraagt of je wilt verwijzen naar aanbieders die zij gecontracteerd hebben? Wat als de gemeente je een POH GGZ Jeugd aanbiedt?

Het bestuur van de kring heeft een afwegingskader gemaakt waarin verschillende opties beschreven staan. Daarin worden de grenzen benoemd, privacy en financiering en wordt aangegeven wat voor de huisarts het minste werk betekent. Het is een levend document. Als uw ervaringen anders zijn of nieuwe afspraken boven komen, dan horen we dat graag om het kader voor alle leden up to date te houden. Stuur uw reactie naar huisartsenkringzfv@lhv.nl.