Transities wijkverpleging

 
In 2017 geven we extra aandacht aan de samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige en de huisarts zijn samen de spil in de care en de cure voor de ouderen in de thuissituatie. De wijkverpleegkundige co├Ârdineert de benodigde zorg, stemt dit af met huisarts en andere hulpverleners en is de schakel met het sociale wijkteam van de gemeente. We zetten ons in om de bestaande samenwerking met de wijkverpleegkundige te behouden en verstevigen. Daarnaast proberen we ervoor te zorgen dat marktwerking deze opgebouwde relatie niet verstoort.