Toolkit uitbraak infectieziekten

 
Tijdens een grootschalige infectieziekteuitbraak kan de huisartsenzorg onder grote druk komen te staan. Het aantal consulten neemt flink toe, ook huisartsen kunnen enige tijd door de ziekte uitvallen en ze krijgen te maken met allerlei specifieke richtlijnen. Toch hebben huisartsen de verantwoordelijkheid om de zorg voor eigen patiënten te continueren.

In de beginfase van een uitbraak is het aantal extra consulten en visites nog beperkt. De eerstelijnszorg wordt daarom zo lang mogelijk via de reguliere weg door de huisartsenpraktijken en -posten geleverd. Als een uitbraak vordert, kan het echter nodig zijn om regionaal maatregelen te treffen in samenwerking met GHOR, GGD, gemeenten en tweedelijnszorg.

De Toolkit Goed voorbereid op een grootschalige infectieziekteuitbraak kan u hierbij helpen.