Wagro

 
Hieronder vindt u meer informatie over de (activiteiten van de) wagro.

Wagro Zwolle/Flevo/Vechtdal biedt

  • een ontmoetingsplek voor waarnemers en hidha's in de regio
  • nascholing, FTO's en intervisie.
  • belangenbehartiging

Missie
De Wagro Zwolle/Flevo/Vechtdal heeft een netwerkfunctie en geeft gezicht aan niet-gevestigde huisartsen in de regio. Wij bieden laagdrempelige gelegenheid om ervaringen en werkzaamheden uit te wisselen. Ook willen wij zorgen voor intervisiemogelijkheden en nascholing, specifiek voor onze achterban.

Daarnaast willen wij een betrouwbare partner zijn voor gevestigde huisartsen en huisartsen in opleiding.

Waarnemerslijst
Wagro Zwolle/Flevo/Vechtdal heeft een waarnemerslijst opgesteld.
De LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal heeft bijgedragen aan de oprichting van de Wagro Zwolle/Flevo/Vechtdal. Dit is vergelijkbaar met een hagro, maar dan voor niet-gevestigde huisartsen. Om u van dienst te zijn heeft de kring de wagro gefaciliteerd bij het opstellen van een lijst van waarnemers in de regio. Dit is een emaillijst van waarnemers die belangstelling hebben voor waarneemopdrachten overdag (zowel langdurige als kortdurende waarnemingen) en voor ANW-diensten. Om gebruik te kunnen maken van deze waarnemerslijst is lidmaatschap van de LHV een vereiste (en daarmee ook van LHV-huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal). Om toegevoegd te kunnen worden aan de waarnemerslijst als waarnemer of hidha is het noodzakelijk vooraf een inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit inschrijfformulier kan opgevraagd worden via wagrozfv@lhv.nl

Hoe werkt de waarnemerslijst?
Stuur uw vacature, opdracht of vraag naar: WaarnemerslijstZwolle@outlook.com. Uw bericht wordt dan verspreid onder de waarnemers die aangegeven hebben hier belangstelling voor te hebben.

Wat niet te doen!
U kunt bij uw oproep geen voorstel doen voor het uurtarief, het is nadrukkelijk verboden om op deze emaillijst over het uurtarief te onderhandelen. Om dat af te stemmen kunt u de geïnteresseerde waarnemer persoonlijk emailen buiten deze lijst om. Ook is het vanwege de mededingingswet verboden om middels deze lijst over andere concurrentie gevoelige informatie te communiceren.

Hoe blijft de waarnemerslijst actueel?
Het zal regelmatig voorkomen dat er waarnemers aan de lijst worden toegevoegd, dan wel van de lijst worden verwijderd. Hier ondervindt u geen hinder van, omdat u uw bericht altijd kunt richten aan WaarnemerslijstZwolle@outlook.com.

Kortom: bent u op zoek naar een waarnemer, stuur uw bericht naar WaarnemerslijstZwolle@outlook.com.