Bijeenkomsten/nascholingen

 
De Wagro Zwolle/Flevo/Vechtdal organiseert meerdere malen per jaar bijeenkomsten/nascholingen. Onderwerpen voor deze bijeenkomsten/nascholingen komen grotendeels voort uit een inventarisatie welke heeft plaatsgevonden onder de waarnemers/hidha's in de regio.

In 2022 staat de volgende bijeenkomst op de planning

November 2022 (datum volgt)
FTO Waterschap 


Dinsdag 17 mei 2022
stond een nascholing 'vitamine D, vitamine B12 en de schildklier' op de planning. 

Dinsdag 29 maart 2022
heeft een nascholing Palliatieve zorg door de waarnemend huisarts plaatsgevonden. Tijdens deze nascholing zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Welke afspraken kun je bijvoorbeeld maken met de praktijkhouders? Doe jij zelf als waarnemer genoeg palliatieve zorg? En hoe zorg je dat je kennis en vaardigheden up-to-date zijn?

Dinsdag 25 januari 2022 heeft een nascholing plaatsgevonden over de status van de Wtza en wat het nieuwe regeerakkoord voor huisartsen gaat betekenen. Margriet Niehof (LHV-lobbyist) heeft ons meegenomen in de wondere Haagse werdel waar de plannen worden gemaakt, hoe het haar lukt als lobbyist voet tussen de deur te krijgen en hoe zij de belangen van de LHV behartigt.