Bijeenkomsten/nascholingen

 
De Wagro Zwolle/Flevo/Vechtdal organiseert meerdere malen per jaar bijeenkomsten/nascholingen. Onderwerpen voor deze bijeenkomsten/nascholingen komen grotendeels voort uit een inventarisatie welke heeft plaatsgevonden onder de waarnemers/hidha's in de regio.

Vanwege de corona maatregelen zijn er nog geen nieuwe bijeenkomsten/nascholingen voor de wagro gepland in onze regio. 

Zodra er weer een nascholing gepland staat informeren wij jullie hierover.