Bijeenkomsten/nascholingen

 
De Wagro Zwolle/Flevo/Vechtdal organiseert meerdere malen per jaar bijeenkomsten/nascholingen. Onderwerpen voor deze bijeenkomsten/nascholingen komen grotendeels voort uit een inventarisatie welke heeft plaatsgevonden onder de waarnemers/hidha's in de regio.

Helaas moeten wij je meedelen dat i.v.m. het coronavirus besloten is om de komende weken alle cursussen die gepland staan te annuleren. Om deze reden gaat ook de geplande nascholing van 22 april niet door. 

Zodra er weer een nascholing gepland staat informeren wij jullie hierover.